Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home MÂNTUITORUL IISUS CITEŞTE, ÎNVAŢĂ ŞI PREDICĂ EVANGHELIA

MÂNTUITORUL IISUS CITEŞTE, ÎNVAŢĂ ŞI PREDICĂ EVANGHELIA

MÂNTUITORUL IISUS CITEŞTE, ÎNVAŢĂ ŞI PREDICĂ EVANGHELIA

Iisus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evangheliea Împărăţiei, tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod (cf. Mt 4, 23). El zicea: „S-a împlinit vremea şi Împărăţia lui Dum-nezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Mc 1, 14-15).

El învăţa pe oameni în sinagogile lor şi era slăvit de toţi. După obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în Sinagogă. S-a sculat să citească. I s-a dat cartea proorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris despre Sine: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului…” Toţi Îl vorbeau de bine şi se mirau de cuvintele pline de har care ieşeau din gura Lui… (cf. Lc 4, 15-22).

Despre Adevăr

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa” (In 14, 6).

„Sfinţeşte-i pe ai Tăi întru Adevărul Tău. Cuvântul Tău este Adevărul” (In 17, 17).

„Şi veţi cunoaşte Adevărul, iar Adevărul vă va face liberi” (In 8, 32).

„Adevărul curăţeşte pe om” (I Pt 1, 22).

„Adevărul sfinţeşte şi dă neprihănire” (Ef 4, 24).

„Mintea trebuie golită de toată ideea şi de toată cunoştinţa, ca să vadă fără ochi pe Dumnezeu, Cuvântul cel Adevărat” (Sf. Maxim Mărturisitorul – «Filocalia», vol. III).

„Cine nu crede cum trebuie în Adevăr are o credinţă închipuită” (Sf. Macarie cel Mare).

„Calea Adevărului este una, rătăcirile sunt de mai multe feluri” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Nici un îndemn nu poate fi mai bun decât cuvintele Adevărului însuşi, Sfânta Scriptură” (Origen).

„Adevărata cunoaştere a adevărului care trece dincolo de simţuri este alipirea de Dumnezeu” (Sf. Marcu Ascetul).

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *