Oastea Domnului

MÂNTUITORUL IISUS CITEŞTE, ÎNVAŢĂ ŞI PREDICĂ EVANGHELIA

Iisus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evangheliea Împărăţiei, tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod (cf. Mt 4, 23). El zicea: „S-a împlinit vremea şi Împărăţia lui Dum-nezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Mc 1, 14-15).

El învăţa pe oameni în sinagogile lor şi era slăvit de toţi. După obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în Sinagogă. S-a sculat să citească. I s-a dat cartea proorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris despre Sine: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului…” Toţi Îl vorbeau de bine şi se mirau de cuvintele pline de har care ieşeau din gura Lui… (cf. Lc 4, 15-22).

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011