Meditaţii

MÂNTUITORUL IISUS ÎNDEAMNĂ LA RUGĂCIUNE

„Vegheaţi şi rugaţi-vă!” (Mt 26, 41).

„Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide” (Lc 11, 9).

„Oricine cere capătă” (v. 10).

„Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră, ori dacă cere un paşte să-i dea un şarpe?” (v. 11). „Sau dacă îi cere un ou să-i dea o scorpie?” (v. 12).

„Dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult tatăl vostru Cel Ceresc va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer” (v. 123).

„Şi Dumnezeu va face dreptate aleşilor Lui care strigă şi noapte către El… Vă spun că le va face dreptate în curând” (Lc 18, 6-8).

Ne învaţă cum să ne rugăm (cf. Mt 6, 5-13; Lc 11, 1-4).

 

Recomandă Rugăciunea obştească: Dacă doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în Ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, şi Eu sunt în mijlocul lor” (Mt 18, 19-20).

Îngenunchează şi se închină cu faţa la pământ (cf. Mt 26, 39; Lc 22, 40-44).

 

Mărturii: „Cânt postiţi, să nu luaţi o înfăţişare posomorâtă ca a făţarnicilor” (Mt 6, 16).

„Nu ştiţi voi postul care Îmi place? zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi lanţurile jugului, daţi drumul cel asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu” (Is 58, 6-8).

„După ce au postit şi s-au rugat, i-au încredinţat în mâna Domnului în Care crezuseră” (Fapte 14, 23).

„Şi nu se depărta de Templu, slujind noaptea şi ziua în post şi rugăciune” (Lc 2, 37).

„Să vă îndeletniciţi cu postul şi rugăciunea” (I Cor 7, 5).

„Postul este mijloc de desăvârşire, de omorâre a voii trupului, un semn văzut al râvnei şi al sârguinţei noastre spre asemănarea cu Dumnezeu” (Înv. de Cred. Creşt. Ort.).

„Postul e un leac, dar dacă leacul nu este luat cum trebuie ajunge nefolositor” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Postul este simbolul zilei, pentru că e văzut; iar rugăciunea al nopţii, pentru că e ascunsă. Deci cel ce se îndeletniceşte cu amândouă acestea, potrivit cu fiecare, va ajunge la cetatea vederilor, din care a fugit durerea, întristarea şi suspinarea” (Ilie Edicul).

„Postul este întărirea oricărei străduinţe duhovniceşti. Dacă începi lucrul Domnului cu trupul îndesat, el nu te va ajuta. Dar dacă te pregăteşti cu postul, el se va supune” (Sf. Simeon Noul Teolog).

„Postul trimite rugăciunea la cer, dându-i nişte aripi pentru a se ridica înspre înălţimi” (Sf. Vasile cel Mare).

„Postul este binecuvântarea familiilor, tatăl sănătăţii, călăuza tinereţii, podoaba celor bătrâni, bunul tovarăş al călătorilor, oaspetele sigur al soţilor” (Sf. Vasile cel Mare).

„Postul trupului este hrana sufletului” (Sf. Ioan Gură de Aur).

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011