Oastea Domnului

MÂNTUITORUL IISUS PUNE MÂINILE PESTE BOLNAVI

A zis femeii: „Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta”. Şi-a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu (cf. Lc 13, 12-13).

 

Binecuvântează

I-a luat în braţe, i-a binecuvântat, punându-Şi mâinile peste ei (cf. Mc 10, 16).

I-a dus afară până spre Betania. Şi-a ridicat mâinile şi i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi a fost înălţat la cer (cf. Lc 24, 50-51).

 

Vindecă dureri, alungă demoni. Cele patru sfinte Evanghelii sunt pline de vindecări şi alungări de demoni. Cine vrea să cunoască cu de-amănuntul viaţa Domnului Iisus şi ce a făcut El pentru viaţa şi mântuirea omenirii este îndemnat să cerceteze cu luare-aminte Sfintele Evanghelii şi va găsi vindecări nenumărate.

 

Iisus Domnul serbează Paştele, aşază Sfânta Taină a Împărtăşaniei: Mt 26, 26-28; Lc 24, 30-35; I Cor 11, 23-26.

Prin Sfânta Taină a Împărtăşaniei, care este hrană duhovnicească, ne împărtăşim cu Trupul şi Sângele Domnului, spre iertarea păcatelor (cf. Mt 26, 26-28), spre deschiderea ochilor sufleteşti (cf. Lc 24, 31), spre cunoaşterea lui Hristos-Domnul (v. 31), vestim Moartea Domnului până va veni El (cf. I Cor 11, 26), spre pomenirea Domnului Iisus (cf. Lc 22, 19).

Cine nu crede Cuvântul în forma în care s-a scris, pe acela nimeni nu-l întreabă, cum nici Mântuitorul nu i-a întrebat pe cei şaptezeci de ucenici care s-au poticnit. Căci pe cine nu-l mlădiază Cuvântul, care este Duh şi Viaţă, numai focul gheenei îl va mlădia (II Tes 1, 8). Sfântul Apostol Pavel ne spune: „Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este, oare, împărtăşirea cu Sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este, oare, împărtăşirea cu Trupul lui Hristos? Că o pâine, un trup suntem cei mulţi, căci toţi ne împărtăşim dintr-o pâine” (Cor 10, 16-17). Deci fiecare să se cerceteze pe sine însuşi şi cum mănâncă şi bea paharul Domnului, cum crede, ca să nu fie sminteală fratelui pentru care a murit Hristos-Domnul, şi să nu-şi atragă osânda veşnică lui însuşi.

Sfânta Jertfă liturgică este egală cu cea de pe Crucea Golgotei, care a fost oferită pe Calvar, în Vinerea Patimilor. Toată deosebirea stă în aceea că, atunci când Domnul Iisus S-a jertfit pe Calvar, această Jertfă se putea vedea şi cu ochii trupeşti. La Sfânta Liturghie însă, Iisus Hristos Se oferă Tatălui Său în mod nevăzut şi nesângeros, ne va spune Sf. Ioan M. Vianney – «Meditaţii».

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011