Oastea Domnului

MÂNTUITORUL IISUS PUNE MÂINILE PESTE COPII

Iisus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi; căci a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor”. După ce Şi-a pus mâinile peste ei a plecat de acolo (cf. Mt 19, 14-15).

 

Învăţături pentru copii

 

„Copii, acultaţi în Domnul de părinţii voştri, că aceasta este cu dreptate” (Ef 6, 1).

„Părinţilor, creşteţi copiii voştri întru învăţătura şi certarea Domnului” (Ef 6, 4).

Din pruncie trebuie să cunoaşteţi Sfintele Scripturi (cf. II Tim 3, 15).

„Fiii sunt moştenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui” (Ps 126, 3).

„Cine cruţă toiagul său îşi urăşte copilul, iar cel care îl iubeşte îl ceartă la vreme” (Pilde 13, 24).

„Părinţii care nu-şi cresc cum trebuie copiii îi nasc pentru o viaţă vremelnică şi le deschid uşa spre o moarte veşnică” (Fer. Augustin).

„Grădinarul leagă copăcelul tânăr de curând sădit de un par puternic înfipt în pământ, pentru ca vântul să nu-l smulgă şi taie mlădiţele de prisos, pentru ca ele să nu-l vatăme şi să nu-l usuce. Procedaţi şi voi la fel cu copiii voştri, întăriţi-le inima în frica de Dumnezeu, pentru ca ei să nu se clatine din pricina smintelilor. Tăiaţi patimile ce răsar în ei, pentru ca ele să nu se întărească şi să-i omoare duhovniceşte” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Un copil poate fi asemănat cu o scândură pregătiră pentru zugrăvirea unui tablou. Ce va zugrăvi pictorul – ceva bun sau rău, ceva sfânt sau păcătos, înger sau demon – aceea va şi rămâne. Tot aşa şi copilul. Ce educaţie îi vor da părinţii la început, cu ce fel de obiceiuri îi vor deprinde, plăcute sau urâte la Dumnezeu, îngereşti sau diavoleşti, cu acelea va şi trăi” (Sf. Dimitrie din Rostov).

„Arată-ţi cunoaşterea şi cinstirea de Dumnezeu prin faptele tale, nu numai prin cuvinte” (Sf. Tihon).

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011