Mărturii Meditaţii

Mântuitorul Iisus rânduieşte pocăinţa

„Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat şi în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în cer” a spus Domnul Apostolilor Săi (Mt 18, 18).

„Duhul a mânat pe Iisus în pustie” (Mc 1, 12).

„Voi sunteţi martori ai acestor lucruri” (Lc 24, 48).

„Iisus le-a zis din nou: «Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi»” (In 20, 21).

Să se propovăduiască în Numele Lui pocăinţa şi iertarea păcatelor la toate nemurile (cf. Lc 24, 47).

A suflat peste ei şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfânt! Celor ce le veţi ierta păcatele vor fi iertate, şi celor ce le veţi ţinea vor fi ţinute” (In 20, 21-23).

El Zicea: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie!” (Mc 1, 15).

„Nimeni nu e a tât de bun şi de milos ca Dumnezeu; dar nici nu iartă pe cel ce nu se pocăieşte” (Marcu Ascetul).

„Mărturisirea faptelor rele este mărturisirea faptelor bune şi începutul faptelor bune” (Fericitul Augustin).

„Pocăinţa naşte păzirea poruncilor, aduce curăţia sufletului” (Talasie Libianul).

„Întristarea după voia lui Dumnezeu este mai bună şi mai folositoare decât bucuria lumii” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Să fim niniviteni, iar nu sodomeni; să ne pocăim de păcat, ca să nu pierim cu păcatul” (Sf. Grigorie Teologul).

Cine păcătuieşte împotriva semenului păcătuieşte împotriva lui Hristos căci El este Capul Bisericii; şi necerând iertare lui şi Bisericii rămâne legat pe veci.

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Lasă un răspuns