Meditaţii Traian Dorz

MĂREŢIA ŞI BUNĂTATEA (I)

1. Nu există, şi n-a existat, şi nu va exista niciodată nici vreun popor şi nici vreo putere, în nici vreun timp,
în care să fie cineva mai mare decât Dumnezeu şi în care cineva să poată face ceva fără ştirea şi fără voia Lui.

2. Nu există doi „mari“ în cer, ci numai Unul Singur Mare şi Puternic, Dumnezeu, Care este mai mare decât toţi.
Nu există doi stăpâni, Unul Bun şi altul rău, ci numai Dumnezeul cel Bun, Singurul Stăpân al tuturor.
Singurul Căruia Îi sunt supuse toate lucrurile,
Singurul Care face tot ce vrea în cer şi pe pământ
şi Care este mai mare decât toţi (Deut 32, 39; Mc 12, 32).

3. După cum soarele sau aerul cuprinde în sine toată lumina şi toată umbra, toate fiinţele şi lucrurile, toate zilele şi evenimentele de pe pământ,
tot aşa Dumnezeu îi cuprinde în Sine Însuşi, în puterea şi în cunoştinţa Lui, pe toţi oamenii, cu toate gândurile şi planurile lor cunoscute sau necunoscute şi cu toate acţiunile lor,
fie din umbră, fie din lumină.
Şi nimic nu poate trece şi nu se poate petrece în afară de El.

4. Dumnezeu este ori Izvorul, ori martorul fiecărui lucru.
Ochiul credinţei pătrunzătoare vede cu toată limpezimea lucrarea dreptăţii sau a bunătăţii Lui,
a îngăduinţei sau a răbdării Sale,
a iertării sau a pedepsei,
a dragostei sau a mâniei lui Dumnezeu;
le vede neîncetat şi pretutindeni.

5. Dumnezeu lucrează, în mare, la fel, cu fiecare om, cu fiecare popor, cu fiecare generaţie,
în fiecare loc şi în acelaşi timp,
după neschimbatele legi ale caracterului Său veşnic.

6. Numai în mic El lucrează altfel, de fiecare dată şi cu fiecare.
Dar El nu Se grăbeşte, cum nici nu întârzie. Ci soseşte şi plăteşte exact la timp (Eccl 3, 11).
Dumnezeu nici nu face nedreptate nimănui, ci îi dă fiecăruia exact cum şi cât merită (Mt 20, 13).

7. Dumnezeu nici nu apreciază nici mai mult, nici mai puţin decât la adevărata sa valoare pe orice om şi orice faptă.
El fiind drept şi cunoscând totul exact, nu se înşală în nimic.
Dumnezeu nici nu se abate de la Cuvântul Său şi nici nu-Şi schimbă niciodată calea Sa, nemaiavând ce să schimbe, căci Adevărul Lui este veşnic.

Va urma…

Traian Dorz, din „Avuţia Sfântului Moştenitor”

Lasă un răspuns