Oastea Domnului

Mărirea nebunilor

Pe scaunele înalte ar trebui să stea cei smeriţi, fiindcă ei nu se îngâmfă şi nu-i asupresc pe cei nevinovaţi. Dar, de obicei, în lume, cei înălţaţi sunt asupritori şi tirani pentru semenii lor.

Judecători ar trebui să fie numai oamenii cei mai drepţi, căci ei nu fac nedreptate nimănui. Dar de cele mai multe ori sunt acolo oameni fără milă şi fără teamă de păcat.

Puterea şi stăpânirea, tronurile şi domniile din lumea aceasta ar trebui să fie numai în mâinile oamenilor blânzi şi iubitori.

Pentru că numai nişte astfel de oameni ar aşeza o pace fericită, o armonie desăvârşită şi o înţelegere adevărată între popoarele pământului. Fiindcă aceştia, numai aceştia, nu lăcomesc la teritoriile nimănui.

Nu privesc bănuitor spre nimeni şi nu urmăresc fericirea lor prin nefericirea altora. Ci lucrează la propria lor fericire prin fericirea tuturor.

Abia atunci ar fi potrivire, abia atunci ar fi pace şi dreptate.

Dar până atunci ne îndurerează mereu nepotrivirile… Şi sângerăm printre ele răbdând, nădăjduind şi rugându-ne.

Slavă veşnică Ţie, Dumnezeul şi Lumina tuturor, Iisuse Doamne, slavă Ţie!

Slavă Ţie, din Care sunt toate, prin Care se ţin toate şi Care le dai tuturor frumuseţea, bunătatea şi potrivirea !

Te rugăm, vino în mijlocul nostru, în inima noastră.

Vino în mijlocul nostru, în preocupările noastre şi fă lumină. Şi fă bucurie.

Învie-i pe toţi cei morţi. Vindecă-i pe cei bolnavi. Îndreaptă-i pe cei strâmbi.

Cercetează-i pe cei nenorociţi. Trezeşte-i pe cei adormiţi. Întoarce-i pe cei rătăciţi. Află-i pe cei pierduţi. Ridică-i pe cei căzuţi. Şi aşază-i pe oamenii potriviţi la locul potrivit.

Căci numai Tu vezi, numai Tu ştii şi numai Tu poţi face aceasta cu adevărat.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns