Mărturii Meditaţii Traian Dorz

MARTA SLUJEA

„Acolo I-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazăr era unul dintre cei ce şedeau la masă cu El.“

Fii binecuvântată, soră primitoare, soră slujitoare, soră jertfitoare!
Fie binecuvântate mâinile tale binefăcătoare,
fie binecuvântată dragostea ta cea adevărată,
scumpă şi credincioasă… soră Marta!
Fii binecuvântată, inimă smerită şi râvnitoare, mi-lostivă şi darnică, binefăcătoare şi harnică,
tu, care, dacă ai ajuns să ai o căsuţă a ta, nu ţi-ai lipit inima de ea şi nu ţi-a fost silă de Domnul şi de ai Lui, ci i-ai primit oricând şi pe oricâţi;
ţie nu ţi-a fost greu să te scoli noaptea, să-i primeşti cu dragoste pe cei ce veneau de pe drumuri prăfuiţi, obosiţi, transpiraţi şi flămânzi, căutând căsuţa ta, primirea ta, bunăvoinţa ta.
Căci tu ţi-ai făcut cea mai mare bucurie din gândul că ai prilejul să-ţi arăţi cât de curată este iubirea ta faţă de Dumnezeul tău
şi dragostea ta faţă de fraţii tăi
nu numai cu vorbe şi cu cântări,
ci mai ales cu slujirea faptei.
Fii binecuvântată tu, soră adevărată, care nu ţii mai mult la covoare decât la fraţi
şi nu priveşti la pâine când tai,
nici la aşternut când îl culci pe cel sărac,
nici la cât îţi mai rămâne când dai,
ci tu slujeşti Domnului şi fraţilor, celor sărmani şi străini, celor lipsiţi şi bolnavi,
mereu cu bucurie voioasă, fără să simţi sau să spui niciodată că ai făcut de-ajuns.
Şi fără să ţi se facă silă de călătorii Domnului, la ori¬ce oră din noapte sau din zi ar veni la uşa ta.
Şi în oricât de mare număr ar fi să-ţi vină în casă.
Sau să-ţi bată la poartă.

Fii binecuvântată, scumpă soră Marta
şi fiţi binecuvântate până în vecii vecilor voi, toate adevăratele noastre surori credincioase,
care, urmând pilda surorii Marta, cea harnică şi primitoare, veţi sluji Domnului,
ostenind mereu ca ea: cu bucurie, ca să gătească, să spele, să cureţe, să hrănească pe cei trimişi în casa ei – în casele voastre – făcând totul ca pentru Domnul şi ca pentru îngerii Lui (Mt 10, 40-42; Gal 4, 14; Evr 13, 2),
– fără să vă fie nici silă, nici greu a face binele, ori-când şi tuturor.

Căci – soră credincioasă – ce rost ar mai avea să ai o casă, dacă Domnul şi ai Lui nu mai sunt primiţi în ea cu bucurie şi dacă El şi ai Lui nu mai pot sta în ea cu plăcere?
Ruina se va alege în curând de casa aceea şi de su-fletul cui o are aşa.
Şi ce preţ mai pot avea – soră credincioasă – covoarele tale, dacă picioarele Domnului şi alor Săi nu mai sunt primite în casa ta din pricina lor?
Moliile vor roade curând şi covoarele acelea şi pe cine le are aşa!

Şi ce folos – soră credincioasă – de banii tăi,
şi de cămara ta încărcată,
şi de îmbrăcămintea ta luxoasă ca şi mobila ta cea prea scumpă, dacă Hristos şi ai Lui nu mai au loc în ele?
Şi ce folos de toate nimicurile deşarte cu care ţi-ai împodobit camerele şi dulapurile tale ca şi cu nişte idolaşi care au luat locul Domnului Iisus?
Căci iată că, pe măsură ce casa ta se umple cu de acestea, inima ta se goleşte de smerenia şi de dragostea lui Hristos şi a fraţilor.
Ruina şi risipa le va mânca în curând…
Pe măsură ce Hristos şi ai Lui – soră dragă – vor veni la tine tot mai rar, lumea şi ai ei vor veni tot mai des.
Până când nu va mai rămâne din tine decât o jalnică ruină şi o tristă amintire.
Vai ţie va fi atunci!

Dar fie binecuvântată neobosita soră, darnica, binevoitoarea, bucuroasa noastră soră Marta.
Ea ne slujeşte şi azi nouă cum a slujit atunci Dom-nului.
Ne slujeşte ca o pildă de smerită şi bucuroasă oste-nire pentru Domnul şi pentru ai Lui,
fără cârtiri şi fără păreri de rău.
Ea acum, acolo sus la Domnul, se bucură de o veş-nică şi nebănuită răsplătire (Mt 24, 45-47),
iar aici, în inimile noastre şi ale tuturor creştinilor, se bucură şi se va bucura în veci de o iubire atât de sfântă şi neuitată.

O, scumpele noastre surori, voi, cărora Dumnezeu v-a dat o casă în care s-au obişnuit să vină fraţii,
vă rugăm să urmaţi şi voi mereu pilda Martei şi a celorlalte sfinte femei care nădăjduiau în Dumnezeu… (I Ptr 3, 5).
Şi care Îl urmau pe Hristos pretutindeni, ca să-L slujească şi să-L ajute cu tot ce aveau (Mt 27, 55; Lc 8, 3).
Căci şi voi de aceea aţi venit după Hristos: ca să-I slujiţi cu tot ce puteţi şi aveţi, ca ele. Şi de aceea vi le-a dat El, ca să aveţi cu ce face binele.

Doamne Iisuse Hristoase, fii binecuvântat pentru toate acele sfinte femei slujitoare, scumpele noastre surori, mame, soţii şi fiice,
care au lucrat împreună cu Tine şi cu ai Tăi pentru înaintarea Evangheliei (Flm 4, 3)
şi ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieţii împreună cu ale marilor Tăi sfinţi
pe care i-au ajutat şi i-au însoţit.
Te rugăm, nu lăsa niciodată Lucrarea Ta fără astfel de „Marte“ şi „Marii“ binecuvântate, în ale căror inimi şi case să poată cu bucurie veni şi odihni iubirea Ta
şi iubirea de fraţi totdeauna.
Te rugăm, ai milă de acele surori ale noastre care, atunci când erau în lipsă, Te primeau şi Îţi slujeau Ţie cu bucurie,
dându-Ţi cu dragă inimă din tot puţinul lor,
dar a căror inimă, după ce au ajuns să aibă mult, a început să se alipească de lucrurile de pe pământ –
şi au obosit faţă de Tine, săturându-se sau ruşinân-du-se de ai Tăi.
Adu-le aminte de unde au căzut şi trezeşte-le, Doamne Iisuse.
Rupe-le inima de către deşertăciunile vieţii acesteia şi alipeşte-o Tu iarăşi de comorile veşnice
şi dăruieşte-le iarăşi, Doamne Iisuse, bucuria slujirii harnice din vremea dragostei lor dintâi.
Amin.

* * *

Cuvinte înţelepte:

O, iubire îngerească, tu nu-mbătrâneşti nicicând,
perii-ncărunţesc – şi totuşi inima-i la fel bătând;
greutăţile vor curge, încercările, la fel,
dar iubirea cea din Domnul e-n veci tânără
– ca El.

Hristos – Împăratul nostru / Traian Dorz. – Ed. a 2-a. –

Sibiu : Oastea Domnului, 2013

Lasă un răspuns