Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Mărturii despre iertare

Mărturii despre iertare

Mărturii despre iertare

„Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi cu păcatul acoperit” (Ps 31 / 32, 1).

„Păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui” (I In 2, 12).

„Ţi-am mărturisit fărădelegile şi Tu ai iertat vina păcatelor mele” (Ps 4, 32).

„Iertaţi-vă unul pe altul cum v-a iertat şi pe voi Dumnezeu în Hristos” (Ef 4, 32).

„Că de veţi ierta oamenilor greşelile lor, ierta-va şi vouă Tatăl cel Ceresc. Iar de nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl nu vă va ierta greşelile voastre” (Mt 6, 14-15).

„Iertarea păcatelor este eliberarea de patimi; cine nu s-a eliberat de ele prin har, acela încă n-a primit iertare” (Talasie Libianul).

„Hristos a coborât în cele ce sunt sub pământ şi le-a binevestit iertarea păcatelor celor ce au crezut în El. Şi au crezut în El toţi cei ce au nădăjduit în El, adică au prevestit venirea Lui şi au împlinit poruncile Lui: patriarhii şi proorocii, cărora li s-au iertat păcatele ca şi nouă” (Sf. Irineu).

„Neprihănirea Sfinţilor în lumea aceasta constă mai mult în iertarea păcatelor, decât îm desăvârşirea virtuţilor” (Fer. Augustin).

„Iertarea noastră o aflăm în iertarea celor ce ne-au greşit nouă” (Sf. Maxim Mărturisitorul).

„Să nu ai duşmănie împotriva nici unui om rău, altfel rugăciunea nu va fi plăcută lui Dumnezeu” (Ava Isaia).

„Dacă ai păcătuit şi Dumnezeu ţi-a iertat păcatele, primeşte iertarea şi mulţumeşte, dar nu-ţi uita păcatul, ca să-ţi înveţi sufletul să nu zboare şi să nu cazi iar în păcat” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Dumnezeu te-a făcut pe tine judecător când e vorba de păcatele tale; dacă ierţi puţine, puţine ţi se vor ierta; dacă ierţi multe, multe ţi se vor ierta; dacă ierţi din inimă, în acelaşi fel îţi iartă şi Dumnezeu ţie” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Când nu ierţi pe altul, tu nu-l amărăşti într-atât pe el, cât te jigneşti pe tine însuţi” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Cel ce se roagă cu adevărat uită răul pentru cel ce l-a întristat” (Talasie Libianul).

„Să nu spui: Mă voi răzbuna asupra vrăjmaşului, căci avem un Drept Judecător în ceruri” (Sf. Nil Sinaitul).

„Când tu ierţi pe fratele tău, prin aceasta imiţi pe Dumnezeu şi I te asemeni cel mai mult” (Sf. Ioan Gură de Aur).

„Sunt multe chipuri de milostivire prin mijlocirea cărora putem primi de la Dumnezeu iertarea păcatelor, dar chipul cel mai însemnat este să iertăm pe vrăjmaşi” (Fericitul Augustin).

„Cine se răzbună singur pentru sine, acela este ca şi cum L-ar ocărî pe Dumnezeu că nu e drept în judecata Sa” (Marcu Ascetul).

Timp de pregătire şi har / Cornel Rusu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2011

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!