"Mic dejun" duhovnicesc

“Mic dejun duhovnicesc” – februarie

100 de ani de la aparitia primei cãrti a Pãrintelui Iosif Trifa – «Spre Canaan» – 15 predici în legătură cu războiul şi vremile noastre –

Primenirea morală a neamurilor

După jertfele şi sângele vărsate cu belşug pe toate fronturile războaielor, şi noi, românii, am cerut o altă soartă mai bună, o altă orânduire mai dreaptă. Şi după ce sute de ani am suferit şi strigat în zadar, de data asta învăţaţii neamurilor mai cu băgare de seamă s-au uitat peste noi. De data asta dorinţa, cererea noastră cea mai stăruitoare, fierbinte şi sfântă, ni s-a împlinit. Hotărârile blestemate cu care eram despărţiţi „cei de un sânge şi de o lege“, ca la un semn dat, au pierit şi iată-ne azi pe toţi în aceeaşi casă – în casa şi patria noastră.

Hotărât, acesta este un câştig, un câştig pe care cu suspinuri l-au dorit şi aşteptat toate generaţiile neamului nostru. Dar, afară de acest câştig al unirii, mai este un fel de câştig de război pe care va trebui să-l avem, să-l dobândim. Mai este un fel de câştig pe care nu ni-l poate da, nici lua sfatul de pace de la Paris. Acela este, dragii mei, primenirea, înnoirea, întărirea noastră morală.

Acest câştig nu trebuie uitat, nici aşezat la urmă, ci, din contră, el trebuie ridicat şi pus în fruntea tuturora.

Hotărât, acele neamuri vor ieşi cu câştig statornic din războaiele vremilor noastre, care au înţeles şi înţeleg chemarea de primenire morală a războiului. Căci, orice s-ar zice că războiul l-au făcut oamenii – diplomaţia, capitalismul sau egoismul –, el îşi are ca autor pe Acela Care a zis că nici un păr din capul nostru nu se mişcă de acolo fără voia şi ştirea Lui. Războiul a fost strigătul Domnului de chemare şi primenire morală a neamurilor.

El a venit cu foc şi suferinţă ca, prin ele trecând, omenirea decăzută să se cureţe, să facă primenirea morală.

Ca o furtună a fost războiul, ca o furtună care distruge, sfarmă şi doboară, dar tocmai prin violenţa, asprimea ei, curăţă înăduşeala morală, face aerul moralului mai curat, mai sănătos.

Acele neamuri vor câştiga, dar, războiul, care au înţeles chemarea morală a războiului şi, trecând prin „focul Domnului“ (Isaia) şi suferinţele războaielor, s-au curăţit şi întărit credinţa în Dumnezeu şi moravurile cele bune.

(Spre Canaan – predici, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2005, pg. 15-16)

Lasă un răspuns