Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home “Mic dejun duhovnicesc” – iulie

“Mic dejun duhovnicesc” – iulie

“Mic dejun duhovnicesc” – iulie

100 de ani de la aparitia primei cãrti a Pãrintelui Iosif Trifa – «Spre Canaan» – 15 predici în legătură cu războiul şi vremile noastre –

Chemarea morală a suferinţei

Suferinţa poartă foloase morale nu numai pentru omul singuratic, ci şi pentru popoare întregi, pentru omenirea întreagă. Se întâmplă că neamuri întregi, omenirea întreagă, apucă pe căile uitării de Dumnezeu, şi atunci necazuri, suferinţe mari trimise de Dumnezeu strigă popoarelor, omenirii, să se întoarcă spre căile cele bune. Un aşa fel de suferinţe a adus şi războiul cel cumplit din vremile noastre.

O cruce a fost războiul, o cruce mare, pe care Dumnezeu o pusese pe umerii omenirii, în semnul chemării spre îndreptarea morală. Patru ani am purtat crucea războiului. Patru ani suferinţele, necazurile au strigat pe noi să ne întoarcem către Dumnezeu şi poruncile Lui. După patru ani războiul cel mare s-a gătat, dar crucea suferinţelor, greutăţilor o simţim că stăruie mai departe pe umerii noştri. Ea ne apasă mai departe umerii şi sufletul în semnul mustrării că n-am ascultat chemarea morală a războiului: nu ne-am îndreptat. Aşa cred, iubiţii mei, că-i destul de grea crucea de azi, ca să nu mai aşteptăm ca Tatăl ceresc să pună alta mai grea pe umerii noştri. Aşa cred, că destul de tare grăieşte şi strigă crucea, suferinţa de azi, ca să-i auziţi, să-i înţelegeţi îndemnul ei chemător spre căile îndreptării.

…A purta crucea lui Iisus înseamnă lupta zilnică cu păcatele şi relele din această lume. Şi apoi, să ne aducem aminte că crucea înseamnă suferinţă, pe care trebuie să o primim şi purtăm cu iubire, ca pe o solie şi doctorie trimisă de la Dumnezeu spre binele, întărirea, tămăduirea noastră sufletească. Şi iarăşi, niciodată să nu uităm că vremile de azi, cu suferinţele lor, sunt o cruce grăitoare, care ne cheamă să facem primenirea, îndreptarea morală.

Aşa înţelegând suferinţele, călătorind prin această lume, le vom purta ca pe o cruce ce ne apasă umerii şi viaţa spre folosul, întărirea sufletească, nu numai a noastră, ci şi a Neamului nostru. Amin.

(Spre Canaan – predici, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2005, pg. 54-55)

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!