Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Mijloace de vindecare recomandate de către părinţi contemporani

Mijloace de vindecare recomandate de către părinţi contemporani

Mijloace de vindecare recomandate de către părinţi contemporani

Ne este foarte cunoscută pilda Samarineanului milostiv. Învăţătorul de lege l-a întrebat pe Mântuitorul cine-i semenul nostru? Şi Domnul i-a răspuns printr-o parabolă: “Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă, şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoţând doi dinari, i-a dat gazdei şi a zis: ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da. Care dintre aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: mergi şi fă şi tu asemenea” (Luca 10, 30-37).

Tâlcul moral este limpede: „Orice om în suferinţă este aproapele nostru pe care trebuie să-l ajutăm. Parabola are însă şi un pronunţat tâlc dogmatic. Cel căzut între tâlhari este tot omul. Tâlharii sunt diavolii. Bietul om căzut între tâlhari coboară de la rai (Ierusalimul cel de sus) la iad (Ierihonul cel de jos). Preotul şi levitul, adică legea şi proorocii, nu l-au putut ajuta. Şi a venit Samariteanul Milostiv – Hristos. El şi-a asumat firea omenească, luând asupra Sa toate neputinţele ei, afară de păcat, şi a tămăduit-o. Undelemnul şi vinul sunt simbolul Sfintelor Taine. Casa de oaspeţi este Biserica. Gazda este preotul.

Preotului, duhovnicului, Mântuitorul îi încredinţează pe omul rănit de păcate. Îi dă şi doi dinari, Vechiul şi Noul Testament, pentru a-l învăţa. Îi pune la îndemână Tainele, pentru a-l vindeca. Iar răsplata va fi la a Doua Venire.

„Unui asemenea părinte duhovnicesc trebuie să-i arătăm încrederea şi dragostea pe care o arată bolnavul doctorului care-l îngrijeşte, urmând metodele terapeutice prescrise şi aşteptând să fie vindecat. De fapt, trebuie să-i arătăm chiar mai multă încredere şi dragoste preotului decât doctorului, ţinând seama de diferenţa dintre suflet şi trup, şi de faptul că Hristos însuşi sălăşluieşte în părintele nostru duhovnicesc”.72

Omul căzut a fost restaurat de Hristos, prin iconomia Sfintei Treimi. Pentru fiecare ins în parte, mijloacele medicale pe care ascetica ortodoxă le pune la îndemână, prin harul Duhului Sfânt, oferă posibilitatea însănătoşirii.73

Această însănătoşire a omului şi însănătoşirea lui, săvârşită de Hristos, este dăruită potenţial fiecărui ins prin Taine. Omul trebuie ca prin lucrarea sa, prin asceză, printr-o viaţă spirituală susţinută, să asimileze acest dar al lui Dumnezeu.74

Părinţii duhovniceşti sunt în măsură să-i prescrie credinciosului cele mai potrivite mijloace de însănătoşire. De aceea, am selectat dintr-o seamă de părinţi contemporani mai multe mijloace de tămăduire, pentru fiinţa noastră atinsă de stricăciune.

72 Mitropolit Hierotheos Vlahos, Psihoterapia ortodoxă, Învierea, Timişoara, 1998, p. 110.

73 Jean-Claude Larchet, Thérapeutique des maladies spirituelles, Les Editions de l’Ancre, Paris, 1991, p. 907.

74 Ibidem, p. 10.

va urma

 Înaltpreasfințitul Părinte. † Andrei. Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și. Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

MAI PUTEM TRĂI FRUMOS?  – Pledoarie pentru o viaţă morală curată –

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *