Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Minciuna, adevãr istoric

Minciuna, adevãr istoric

Minciuna, adevãr istoric

Titlul acestui editorial este firul roşu al istoriei umanităţii. De la trăirea şi împărtăşirea cu roadele pomului vieţii, în comuniune cu Preabunul Dumnezeu, aşadar, de la trăirea în Adevăr, înţeles în plenitudinea existenţei, nu doar intelectual, iată că protopărinţii au căzut prin minciună. „Viaţă şi moarte ţi-am pus eu astăzi înainte, şi binecuvântare şi blestem. Alege viaţa ca să trăieşti tu şi urmaşii tăi” (Deuteronom 30, 19).

Ispititorul a folosit o parte de adevăr, pentru a depărta de la Adevăr şi a distruge comuniunea cu Dumnezeu. Partea de adevăr este evidentă – gustând din pomul cunoştinţei binelui şi al răului, cunoşti binele şi răul. Protopărinţii au cunoscut binele în care trăiau de la început, dar au cunoscut ceva ce nu ştiau până în acel moment, au cunoscut răul care înseamnă, în ultima măsură, îndepărtarea de Izvorul Vieţii, de Dumnezeu.

Trăim într-o minciună! Informaţia radio-tv, internet este plină de minciună manipulatorie. Chemările proorocilor mincinoşi inundă/ abundă piaţa. Fiii minciunii au umplut instituţiile reprezentative ale statului. Mincinoase sunt însemnările de pe etichetele produselor de astăzi. Mincinoasă este denumirea de pâine „neagră”.

Adevărul nu este decât în Hristos! El ne luminează şi ne eliberează. El ne scoate din „ghicitură”. Unde Îl aflăm pe Hristos Adevărul şi Lumina? În Cuvântul Său! Acolo este Adevărul! Cum să fugim de minciună? Ce nu este contrafăcut astăzi? Da! Sufletul meu vreau să fie curat, natural şi curăţat prin Sângele curs pe Crucea Golgotei, din rănile Domnului nostru Iisus Hristos!

Consumi minciuna/minciuni şi, ca rezultat, întreaga făptură este deteriorată de minciună.

În acest context, este potrivită recomandarea Mântuitorului către Sfinţii Apostoli de a se feri de aluatul fariseilor şi al saducheilor (Matei 16, 6), cât şi de aluatul lui Irod (Marcu 8, 15), adică de purtarea şi de învăţăturile lor pline de venin.

Satana i-a şoptit celui dintâi dintre preoţii Apusului să se socotească pe sine drept Hristos cel triumfal de pe pământ şi ca trimisul împuternicit al Domnului Savaot printre oameni. De aceea, frate creştine, nu lăsa pe oricine să-ţi fie păstor.

Ca urmare a faptului că omenirea a îmbrăţişat minciuna ca un adevăr de căpătâi, iată că, de câteva veacuri, omenirea a devenit eretică.

Păgânismul cel vechi şi cel nou întreabă, precum Pillat, «Ce este adevărul?» Dar noi, cu bucurie, arătăm popoarelor că Ziditorul, prin Buna Vestire, ne-a descoperit Adevărul care S-a şi Întrupat prin Hristos Domnul.

A minţi înseamnă a exprima prin cuvinte, semne sau în scris, contrariul a ce se gândeşte, cu intenţia de a înşela. De obicei, minciuna nu se arată făţiş, nu are un tipar, o uniformă care să ajute la depistarea ei. De multe ori călătoreşte cu adevărul şi e greu ca la o primă vedere să distingi „călătorii” unii de alţii. Uneori îmbracă veşminte de adevăr, argumentul unor intenţii lăudabile, gingăşia politeţii, omenia compasiunii, curajul devotamentului.

În ultimul timp, minciuna începe să fie prezentă cam la mai toate nivelurile sociale şi chiar mai mult, ea începe să fie aprobată şi recomandată.

Da! Minciuna este un adevăr istoric, însă Adevărul în istorie este Iisus Hristos, Fiul Fecioarei Maria, care L-a primit în pântecele ei şi L-a născut om Adevărat, Dumnezeu Adevărat.

Acest Adevăr a învins minciuna istorică, aceea că Dumnezeu nu există, şi V-a dăinui în vecii vecilor dimpreună cu cei ce cred în El.

Lucrarea Oastei Domnului este pentru Biserica şi Neamul românesc o Bună Vestire, o reaşezare pe preceptele evanghelice ale credinţei în Hristos.

Da! Lucrarea Oastei Domnului este un Adevăr istoric.

Când omul nu este indiferent faţă de Adevăr, ci şi-l doreşte cu toate puterile sale, sufleteşti, duhovniceşti, dar şi trupeşti, atunci acest om, această persoană este pregătită ca Dumnezeu să lucreze asupra lui.

Minciuna este un strigăt hain, este o hulă aşa cum fratele Sergiu Grosu precizează în poemul Litera, unde în derularea Universului Simfonic te îndeamnă la Adevăr prin cunoaştere.

Aceasta este vestea cea bună, „Taina cea din veci ascunsă neamurilor, iar acum descoperită sfinţilor Săi” (Coloseni 1, 26), prin care câştigăm pe Domnul Hristos: Calea, Adevărul şi Viaţa.

Părintele Constantin ONU

din săptămânalul duhovnicesc ”Iisus Biruitorul”
Anul XXVIII, nr. 13 (1093) 20-26 MARTIE 2017

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!