Mărturii Meditaţii Traian Dorz

MIRON DĂNUŢ din Văleni – Şomcuţa

GRUPUL FRAŢILOR DIN MARAMUREŞ

Împreună cu soţia sa, în 1927

S-a născut în anul 1890 şi a intrat în Oastea Domnului împreună cu soţia sa, Terezia, încă de prin anul 1926.

Îndată după intrarea sa în Oastea Domnului, el s-a devotat cu tot sufletul său răspândirii Cuvântului Sfânt. A început să aducă foi şi cărţi de la Sibiu, de la Părintele Iosif şi timp de zece ani de zile, până la adânci bătrâneţe, i-a slujit lui Dumnezeu cu vrednicie în acele părţi din Nordul Ardealului, răspândind mult Evanghelia. Fiind fără copii, el şi-a închinat cea mai mare parte din timpul său şi din mijloacele sale pentru răspândirea Cuvântului Sfânt. În anii greului început al Oastei, când Părintele Iosif făcea mereu apel pentru ajutorarea Lucrării evanghelice a Oastei, a Tipografiei, a Librăriei, a tipăriturilor etc., fratele Miron Dănuţ era totdeauna în fruntea donatorilor cu ce putea şi el ajuta. Când i s-a întâmplat şi lui nenorocirea cu pierderea unui bou care îi căzuse pe brazdă, Părintele Iosif a publicat o listă de subscripţie pentru el, ajutându-l şi dânsul cu o mie de lei, pentru a-şi reface gospodăria.

Pentru râvna lui faţă de Domnul Iisus, Părintele Iosif l-a citat ca exemplu pe ţară, publicând fotografia fratelui Miron atât în foile, cât şi în cărţile Oastei Domnului din 1928 şi 1930. A fost un frate statornic şi ataşat deplin de Părintele Iosif şi de învăţătura sănătoasă, luptând pentru împiedicarea oricărui duh sectar în toate părţile Maramureşului.

A trecut la Domnul în vârstă de 86 de ani, fiind pâ-nă la moarte o pildă de răbdare şi statornicie pentru Domnul Iisus în Oastea Lui.

Traian Dorz, din Fericiţii noştri înaintaşi

Lasă un răspuns