Catehism Mărturii Meditaţii

Mişcarea minţii împotriva firii, după fire şi mai presus de fire

– Ne puteţi spune câte ceva despre mişcarea minţii împotriva firii, după fire şi mai presus de fire? – spuse Părintele Filip. Cred că ne-ar ajuta să vedem mai limpede toate lucrurile pe care ni le-aţi spus până acum.

– Sfinţii Părinţi s-au ocupat de toate aspectele vieţii duhovniceşti. Şi fiindcă socoteau cămintea este subiectul principal în ceea ce priveşte boala şi tămăduirea omului, au vorbit şi despre ea.

Sfântul Marcu Ascetul învaţă că există trei feluri de mişcare a minţii: potrivnică firii, după fire şi mai presus de fire*.
* Cf. Sf. Marcu Ascetul, Despre cei ce-şi închipuie că se în-dreptează din fapte; în Filocalia,ibidem, p. 300. (n. tr.)

Mintea se mişcă împotriva firii atunci când nu vede dreptatea şi pronia lui Dumnezeu, ci serăzboieşte cu oamenii, crezând că este nedreptăţită. Cu alte cuvinte, mintea care se mişcă împotrivafirii îl părăseşte pe Dumnezeu şi se răspândeşte în zidire prin mijlocirea simţurilor. Apoi îiînvinovăţeşte pe ceilalţi pentru tot răul din jurul ei.

Mintea se mişcă după fire când omul nu învinovăţeşte pe alţii, ci se socoteşte pe sine pricinagândurilor rele. În acest caz, omul recunoaşte pricinile patimilor şi mărturiseşte lui Dumnezeupăcatele sale. Adică, în loc de a da vina pe alţii, aşa cum au făcut Adam şi Eva, se osândeşte pe sine,străduindu-se întru tămăduire.

Când omul dobândeşte roadele Duhului Sfânt, mintea lui se mişcă mai presus de fire. în aceastare, mintea e unită cu Dumnezeu şi se bucură de prezenţa Lui. Când mintea este luminată şi unităcu Dumnezeu, se face fără formă şi fără chip, adică este slobozită de imagini, închipuiri şi gânduridrăceşti. Ea are gânduri bune şi se simte slobozită de constrângeri lăuntrice. Căci, aşa cum vă daţiseama, gândurile rele care se întorc împotriva lui Dumnezeu şi împotriva aproapelui sunt urmareabolii minţii. Prin urmare, puteţi înţelege cât sunt de importante mintea şi inima pentru boala şitămăduirea sufletului şi, în general, pentru viaţa duhovnicească.

– Cred că a venit timpul, spuse Vasile, să pun din nou întrebarea pe care am pus-o la început: Ce este tămăduirea şi cum o înţelegeţi ?

Aţi spus atunci că-mi veţi da răspunsul la momentul potrivit.

Nu credeţi oare că acel moment a sosit ?

va urma

din: „BOALA ȘI TĂMĂDUIREA SUFLETULUI ÎN TRADIȚIA ORTODOXĂ”, Autor: Mitropolit Hierotheos Vlachos, Editura Sophia

Lasă un răspuns