Mărturii Meditaţii

Motiunea din 12 septembrie 1937 – la 80 de ani (VI)

fr. Sergiu GROSSU

Moţiunea – testament şi îndreptar pentru Oastea Domnului

Cel care vă vorbeşte astăzi pe această cale este fratele vostru Sergiu Grossu. Îmi pare tare rău că nu pot lua parte alături de dvs. la comemorarea celebrei Moţiuni din 12 septembrie 1937, când delegaţii Oastei Domnului din toată ţara s-au adresat, acum 60 de ani, mitropolitului Nicolae Bălan, făcând acele mărturisiri de credinţă, ce au rămas, pentru ostaşii din toate timpurile, un adevărat testament şi îndreptar al acestei Mişcări duhovniceşti din cadrul Ortodoxiei…

Ostaşii Domnului cei adevăraţi nu au dreptul să se abată de la linia misionară, trasată de «Pasărea Măiastră» a Ortodoxiei româneşti. Chiar dacă dezbinătorii se mai declară ostaşi, şi se mai înfruptă din cântările Oastei şi ticluiesc pe ascuns cu vicleşug alte «oşti» cu iz neoprotestant, noi nu trebuie să privim cu indulgenţă vinovată aceste abateri şi să le «iertăm» în numele dragostei. Însuşi Apostolul Pavel ne spune: «Daţi afară din mijlocul vostru pe răul acela!» Or, «răul acela» este orice suflet de ostaş care nu mai vrea să trăiască în conformitate cu hotărârile «Moţiunii», despre care v-am vorbit deja, şi care, canonic şi dogmatic, se călăuzeşte după învăţături diametral opuse Ortodoxiei. Până nu se va ajunge la această amputare dureroasă, dar salvatoare, Oastea Domnului nu va repurta nici biruinţele aşteptate şi nu va fi nici în stare să repete împreună cu Sfântul din Tars: «M-am luptat lupta cea bună». Căci această luptă spirituală nu se poate duce cu dezertori sau cu suflete «purtate de orice vânt de învăţătură prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire», cum citim în Epistola către Efeseni, capitolul 4, versetul 14. (…)

Încotro mergi, ostaş al lui Hristos? Te afli pe drumul cel bun al alergării la ţintă, concretizând în viaţa ta de credinţă adevărurile lăsate patriei tale şi poporului de omul lui Dumnezeu, Iosif Trifa? Doreşti cu toată inima să lupţi cu armele luminii într-o perfectă unitate pentru renaşterea unei ţări ce mai poartă răni şi bube nevindecate pe deplin? Te arde focul Duhului Sfânt să pui capăt dezbinărilor, respectând regulile şi îndemnurile Părintelui nostru sufletesc, ctitor şi profet alfamiliei spirituale căreia îi ap ar ţii?

Sergiu GROSSU
(din Cuvânt înregistrat pe casetă audio la Adunarea de comemorare a 60 de ani de la istorica Moţiune din 12 Septembrie 1937 – Sibiu, 1997)

Lasă un răspuns