Mărturii Meditaţii Traian Dorz

MULŢIMILE ŞI HRISTOS (II)

8. E dureros numai că, în toate vremurile de avânt binecuvântat, puterile potrivnice lui Dumnezeu au intervenit, schimbând de multe ori totul spre rău.
Atunci valul puternic al avântului mulţimilor a fost îndrumat cu vicleşug şi întors tocmai împotriva Binefăcătorului lor, spre propria lor nefericire.

9. Mulţimea are o singură inimă, dar o mie de capete.
Poate fi făcută foarte uşor să simtă la fel, dar foarte greu să gândească la fel…

10. Câtă vreme mulţimea încă nu gândeşte, ea poate fi aprinsă uşor de către oricine ştie bine să arunce o scânteie în sufletele oamenilor care sunt gata să ia foc;
dar îndată ce începe să gândească, mulţimea nu mai poate fi chiar atât de uşor înşelată şi despărţită de Hristos.

11. Domnul Iisus n a vrut numai o credinţă a inimii, ci şi o credinţă a minţii.
Căci trupul se conduce după inimă, dar sufletul du-pă minte.

12. Câtă vreme inima nu este îndrumată şi stăpânită de o minte sănătoasă, ea va face mereu lucruri de care omului îi va fi mai mult ruşine decât cinste.
Dar când mintea credincioasă e luminată de Hristos, de cunoaşterea adevărului Său, atunci nimic nu mai este dezordonat în ceea ce face.
Atunci inima este îndrumată bine, atunci totul este chibzuit, înalt, sănătos şi temeinic.
Ferice de poporul care aşa Îl are pe Hristos.

13. Hristos venea odată înspre Ierusalim, iar poporul a ieşit în întâmpinarea Lui.
Ce minunat pornise să se înfăptuiască dorinţa lui Dumnezeu – şi aspiraţiile poporului însetat după fe-ricire,
în întâlnirea lui Hristos cu poporul – şi a poporului cu Hristos!
Binecuvântaţi să fie cei ce îndrumă mulţimile spre Iisus – Singurul lor Eliberator.

14. Prin învăţătura Sa, Iisus ar fi rezolvat fericit toate problemele poporului: cele religioase, cele politice, cele sociale şi orice alte probleme pe care le aveau mulţimile.
Hristos le aducea înfrăţirea binefăcătoare, egalitatea respectuoasă, interpretarea iubitoare,
– toate acestea fiind legile de temelie ale Sistemului pe care îl aducea Hristos.

va urma

Traian Dorz, din “Crucea mântuitoare”

Lasă un răspuns