Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Munca e o poruncă Dumnezeiască

Munca e o poruncă Dumnezeiască

Munca e o poruncă Dumnezeiască

Pogorârea Duhului Sfânt prilejuieşte şi anul acesta împlinirea bucuriei ostaşilor Domnului de a poposi la Sibiu în adunare „de Sărbătoare”, întâlnire ce se va desfăşura cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale, Dr. La­u­renţiu Streza, Mitropolitul Ardealului. Adunarea de Tineret, intrată deja în tradiţia marilor adunări ce se desfăşoară la Sibiu, are ca temă „Munca şi lenea duhovnicească”
Bibliografie: „Munca și lenea” – autor: Preot Iosif Trifa, Editura Oastea Domnului, Sibiu. Cartea cuprinde meditaţii şi învăţături despre munca şi lenea duhovnicească dar şi despre munca şi lenea trupească. Cartea a fost tipărită pentru prima dată în anul 1936 în 10.000 exemplare.

Munca e o poruncă Dumnezeiască

Să lucrezi şase zile; dar a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului (Exod 31, 15).

Munca, lucrul pentru traiul vieţii e o poruncă Dumnezeiască. Celui dintâi om i s-a dat Grădina Edenului ca să o lucreze. Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în Grădina Edenului ca s-o lucreze şi s-o păzească (Genesa 2, 15). Iar după ce Adam a păcătuit, i s-a dat munca şi ca un fel de pedeapsă pentru păcat. Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: Să nu mănînci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; spini şi pălămidă să-ţi dea, şi să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti, şi în ţărână te vei întoarce (Genesa 3, 17-19).

Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău (Exod 20, 9).

Să nu urăşti lucrarea cea cu osteneală şi lucrarea pământului cea făcută de Cel Preaînalt (Sirah 7, 1 6). Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce (2 Tes. 3,          10).

Aşadar, munca ne-a rămas ca o poruncă Dumnezeiască, ca un testament ce a trecut prin Adam, şi la noi toţi.

Orice creştin trebuie să ştie că Evanghelia n-a şters acest testament. Ci îl predică şi azi şi îl va predica până la sfârşit. Mulţi credincioşi au încercat să răspândească hula că Evanghelia predică lenea şi îi face pe oameni leneşi. Minciună! Evanghelia predică munca, însuşi Mântuitorul Şi-a trăit copilăria în casa lemnarului Iosif. Creştinul cel adevărat este un om harnic, care îşi agoniseşte traiul vieţii prin muncă cinstită şi printr-o viaţă şi casă ordonată. Evanghelia nu predică lenea. Leneşul nu are duhul Evangheliei. Du-te la furnică, leneşule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te! (Prov. 6, 6).

Dar în lumina Evangheliei, munca pentru traiul vieţii nu trebuie văzută atât ca o pedeapsă pentru păcatul lui Adam, ci trebuie văzută ca un lucru bun pe care ni s-a lăsat de Bunul Dumnezeu spre binele şi mântuirea sufletului nostru. Munca este de la Dumnezeu şi tot ce este de la Dumnezeu nu poate să fie rău.

Munca este de la Dumnezeu, de aceea poartă în ea ceva de la Dumnezeu, ceva din darul cerului de sus. Despre însuşi Dumnezeu, Creatorul lumii, spune Cuvântul Bibliei că a lucrat 6 zile. În ziua a şaptea, Dumnezeu a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse (Genesa 2, 2).

Lumea cu toate cele ce se văd în ea – zicea un sf. Părinte – este oglinda lucrării lui Dumnezeu. Tatăl Meu lucrează – zicea Iisus – şi Eu de asemenea lucrez (Ioan 5, 17). Tot ceea ce a creat Dumnezeu – zice un învăţat creştin – este o vie lucrare. Dacă pământul şi plantele nu şi-ar face necurmat lucrul lor de învârtire împrejurul soarelui – îndată s-ar tulbura tot mersul lumii şi al Universului. Cu atât mai vârtos omul, cea mai aleasă făptură a lui Dumnezeu, trebuie să fie într-o vie şi necurmată lucrare. Munca e veche cât pământul şi are creştetul în cer.

Părintele Iosif  Trifa
din volumul “Munca și Lenea

Author: Ionut L.

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *