Oastea Domnului

Născuți din Dumnezeu

Născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

Există naștere firească și există naștere din Duh.
Există oameni firești și există oameni duhovnicești.
Există trăire firească și tot așa există trăire duhovnicească,
– după cum există cele două lumi pentru care se nasc și trăiesc cele două feluri de oameni.

Lumea firească o vedem și o putem avea prin umblarea după lucrurile ei. Dar lumea duhovnicească o putem cunoaște numai prin credință, și o putem moșteni numai prin dobândirea firii duhovnicești cu care putem împlini condițiile prin care o moștenim!

În lumea aceasta, au un loc și o moștenire toți cei care sunt născuți din firea omenească și împlinesc aceste condiții pe care le cere ea.

Dar în lumea viitoare, în Împărăția lui Dumnezeu, nu vor putea avea nici un loc, nici o parte, decât aceia care după ce au fost născuți din firea omenească din alții, se nasc și ei înșiși prin credință și prin trăirea creștină, pentru lumea duhovnicească, dobândind o nouă fire, o nouă cunoaștere, o nouă ființă înafară de asta firească. Ființa și viața duhovnicească primită din Dumnezeu prin Cuvântul și Duhul Său. și păstrată mereu în viață prin aceste două puteri. și prin mijloacele pe care le-a pus Dumnezeu în Biserica și Evanghelia Sa, prin care El ne întreține viața și trăirea noastră duhovnicească.

Dragul meu, oare tu ai firea duhovnicească?
Cunoști tu viața duhovnicească în Hristos și în Biserica Sa vie, prin nașterea ta din nou și prin trăirea ta puternică și zilnică în această fire sfântă și cerească?

Prin credința și ostenelile tale oare hrănești tu, firea ta cea duhovnicească?

Sau umbli mereu numai după îndemnurile firii lumești, care este dușmanul de moarte al firii Dumnezeiești?

O, fii cu grijă în fiecare zi, în fiecare clipă asupra luptei dintre cele două firi din tine.

Omoară mereu mădularele firii lumești (Colos. 3, 5-10) prin înfrânarea și lupta credinței tale.

Și fă să crească, să se întărească și să vieze tot mai puternic îndelunga răbdare, blândețea, înfrânarea poftelor (Gal. 5, 22-23).

Căci în felul acesta vei ajunge cu siguranță un moștenitor binecuvântat în Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos (2 Petru 1, 5-11).

Dar altfel să știi că nu.

Doamne Iisuse Mântuitorul nostru Iubit,
Îți mulțumesc că m-ai trezit și pe mine din noaptea păcatului și prin Cuvîntul și Duhul Sfânt m-ai născut din nou dăruindu-mi firea duhovnicească.

Prin umblarea și viața ei ajută-mă să pot moșteni Împărăția Ta cea veșnică.

Ajută-mi Te rog prin harul Tău cel sfânt să pot birui în mine de fiecare dată îndemnurile cele rele ale firii pământești care duc la moarte și să pot face prin credința și ostenelile mele să se întărească și să rodească neîncetat firea cea născută din Tine care aduce mulțumire și lumină și în inima mea și a celor din jurul meu.

Spre slava Sfântului Tău Nume.
Amin!

Traian Dorz,  din „Hristos – Dumnezeul nostru” –  Meditaţii după Evanghelia după Ioan, Cap. 1, 10