Anunţuri Traian Dorz

Ne aşteaptă fericiţii înaintaşi bihoreni

Cu ajutorul Domnului, ne vom reîntâlni şi în acest an, în zilele de 23 şi 24 iunie, la Săucani, Beiuş şi Mizieş (judeţul Bihor), pen­tru come­mo­rarea înaintaşilor bihoreni: fratele Petru Popa (la Săucani), părintele Teodor He­redeaGa­vriş (la Beiuş) şi fratele Traian Dorz (la Mi­zieş).

Sâmbătă dimineaţă, începând cu orele 9:00, se va săvârşi Sfânta Liturghie la biserica din Săucani, după care va avea loc slujba de pomenire şi adunarea Oastei Domnului în me­moria şi cinstirea fratelui Petru Popa, la mor­mântul său din cimitirul satului.

De la Săucani, ne vom în­drepta spre Beiuş, unde, la orele 14:30, în cimitirul din loca­litate, se vor săvârşi pomenirea şi adunarea Oastei la mormântul părintelui Gavriş.

Spre seară, la orele 17:00, va începe slujba Ve­cerniei lângă crucea care străjuieşte de 29 de ani mormântul fra­telui Traian Dorz, de la Mi­zieş, după care va continua adu­na­rea Oastei, până către miezul nop­ţii.

A doua zi, du­minică, 24 iunie, începând cu ore­le 7:00, se va o­ficia slujba Sfintei Li­turghii, urmată, de asemenea, de adunarea Oas­tei Domnului, spre slava lui Dumnezeu şi cinstirea celui care a fost este şi va rămâne Psalmistul Oastei şi cântăreţul neînfricat al Golgotei.

Îl rugăm pe Conducătorul nostru Cel nevăzut să ne călăuzească paşii spre aceste sfinte locuri bihorene şi să toarne, şi în anul acesta, har peste har în inimile şi sufletele noastre, statornicindu-ne tot mai puternic în sfânta şi dreapta credinţă a fericiţilor noştri înaintaşi.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom transmite în direct această adunare la www.OasteaDomnului.tv.

Sfatul Frăţesc Operativ al Oastei Domnului

Lasă un răspuns