Meditaţii

Nelegiuirile noastre mărturisesc

Rugăciunea lui Ieremia – 14, 7

Pentru cei ce ascultă voia lui Dumnezeu și împlinesc voia Cuvântului Lui, totul va mărturisi numai bine sau spre bine. Nu vor mărturisi pentru ei numai faptele lor bune pe care le-au îndrăgit și pe care le-au urmat. Ci vor mărturisi și păcatele lor pe care le-au lăsat și le-au urât. Celor buni până și cele rele o să le fie spre laudă. Celor răi și cele bune o să le fie spre osândă. Contra celor care nu ascultă și nu fac voia lui Dumnezeu vor mărturisi nu numai faptele bune pe care trebuia să le facă și nu le-au făcut. Ci, și mai puternic, îi vor osândi nelegiuirile lor pe care puteau să nu le facă, dar le-au făcut. Dragă suflete, ia bine seama la aceste lucruri: păcatul strigă! Păcatele tale strigă după tine neîncetat: strigă și spre Dumnezeu, mărturisind împotriva ta. Strigă și spre oameni, arătând cu o mie de degete ce ești și ce faci. Strigă și spre judecată, cerându-ți osânda pentru ele.

Acum poate mai crezi că te poți ascunde din fața lui Dumnezeu și a oamenilor după nepăsare, după îndoieli, după necredință sau după fățărnicie. Dar va veni vremea când mâna lui Dumnezeu va nimici toate aceste ascunzișuri ale tale – și tu vei rămâne gol în fața acuzelor necruțătoare ale propriilor tale nelegiuiri. Vrei să scapi? Vrei să nu mai strige împotriva ta nelegiuirile pe care le-ai săvârșit? Vino la Hristos chiar acum! Vino și cazi cu lacrimi amare de căință la Crucea Lui și cere-I să le spele cu sângele Său cel scump, vărsat pe Golgota și pentru ale tale nelegiuiri. Dacă vei face aceasta cu o inimă zdrobită, vei primi iertarea. Și dacă vei rămâne hotorât lângă Hristos și Îl vei urma până la moarte, niciodată nici o nelegiuire nu va mai striga după tine… Ci vor veni faptele bune, roadele Duhului Sfânt, care vor mărturisi tot mai frumos pentru tine înaintea Domnului tău.

Slavă Ție, Sânge Scump, Care, pe Crucea Golgotei, ai spălat toate nelegiuirile noastre ale tuturor! Slavă Ție, Care ne-ai adus starea de împăcare cu Tatăl și ne-ai dat dragostea înfăptuirii binelui! Pentru ca să nu mai mărturisească împotriva noastră păcatul, ci să mărturisească pentru noi harul Tău ceresc. Ajută-ne să rămânem până la sfârșitul vieții noastre numai în lumina Ta. Amin.

Traian Dorz – Hristos, Pîinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns