Meditaţii

Nevoia de modele

Am citit, am ascultat, am discutat cu mulţi fraţi despre acest subiect. Tinzi, uneori, să le dai dreptate celor care caută modele şi care zic că nu mai sunt în vremea asta modele. Însă oare chiar aşa să fie? Nu mi-am permis să le spun unor tineri mai înfumuraţi, mai îngâmfaţi, că degeaba caută modele demne, atâta vreme cât ei înşişi nu vor să fie model pentru alţii. Şi această perdea după care se ascund, de regulă, unii tineri, cu greu o poţi da la o parte.

Dar să privim în propria noastră ogradă, a celor credincioşi. Cele mai minunate modele pentru noi sunt Domnul Iisus şi Maica Sa cea sfântă. Dar vor zice unii că asta este prea greu. Bine, atunci hai să luăm Biblia, după care se ascund mulţi, făcând ani de zile studiul biblic, şi să ne căutăm modele. Pare-se însă că, uneori, studiind Biblia, nu se caută modele, ci o cunoştinţă care mai mult îngâmfă.

E bine să cunoaştem ce au făcut cei dinaintea noastră, dar să nu ne raportăm la alţii, ci la propria noastră persoană.

Biblia ne arată o mulţime mare de modele din toate timpurile, din toate păturile sociale – şi de bărbaţi şi de femei. Şi ne oferă soluţii practice de rezolvare în toate domeniile… Dar oare câţi ne silim să urmăm aceste modele? Poate ne mulţumim că am citit multe capitole într-o zi, căutând să reţinem cât mai multe versete. Nu este nici un rău în asta, ci este foarte bine. Dar Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să schimbe viaţa noastră, să pătrundă în inima noastră, nu numai la minte…

Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Fiţi sfinţi, că şi Eu sunt sfânt” (I Petru, 1, 16). Dacă nu tinzi, dacă nu doreşti şi nu te nevoieşti, nu vei ajunge niciodată. Şi asta nu se face prin puterile noastre, ci prin puterea lui Dumnezeu. Însă sfinţenia, de cele mai multe ori, se capătă la capătul vieţii noastre, când vom trece Dincolo. Dar cei care nu au nădejde şi nu au o smerită cugetare, aceia nu vor ajunge niciodată.

Ne-am înscris şi noi la acest examen, dar să ne căutăm modele, pentru ca, prin rugăciunile lor, să ajungem şi noi ca ei. Noi nu am ajuns să fim sfinţi, dar să ne înscriem a fi candidaţi la sfinţenie.

Despre Enoh, spune sfântul Cuvânt că a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Avraam ne este model de ascultare, încă neînţeleasă de noi, când l-a dus pe Isaac pentru a fi jertfit pe altar. O ascultare de Dumnezeu făcută prin credinţă… Iosif vândut de fraţii lui, la vârsta de 17 ani. Cum a răbdat temniţa pe nedrept, pentru că nu a vrut să desfrâneze! Ce model sfânt de înfrânare găsim în tânărul Iosif! Apoi cum s-a purtat cu fraţii lui care-l vânduse, când a ajuns mai mare peste Egipt! Ce model de răbdare, de credinţă, de iubire şi iertare este Iosif pentru toţi tinerii… Şi exemplele ar putea continua multe, atât în Vechiul Testament, cât şi în Noul…

Apoi exemple de modele găsim la toţi Sfinţii Părinţi şi la sfinţii noştri înaintaşi ai Oastei: Părintele Iosif, fratele Marini, fratele Traian, Părintele Vasile Ouatu şi toţi fericiţii noştri înaintaşi.

Citiţi-le, vă rog , biografia tuturor, din cartea „Fericiţii noştri înaintaşi”. Domnul să ne ajute să călcăm pe urmele tuturor înaintaşilor credinţei noastre! Ei ne sunt modelele vieţii noastre, dacă le vom călca pe urme.

Slăvit să fie Domnul!

Pavel PAG

Lasă un răspuns