Traian Dorz

Nici la dreapta, nici la stânga

Urmele drepte, adânci şi frumoase ale unui om credincios cu un mers drept şi fericit sunt cea mai puternică predică. Cea mai clară dovadă şi cea mai convingătoare chemare la Dumnezeu pentru toţi câţi privesc la el.

Nici un om nu poate avea o valoare mai mare decât acela care prin felul lui de viaţă a mers mereu prin mijlocul drumului cinstei. Prin mijlocul oamenilor vrednici. Prin mijlocul învăţăturii sănătoase.

Omul care a ajuns la o poziţie socială prin mijlocul vrednic al pregătirii sale este totdeauna respectat.

Omul care a ajuns la pâinea sa prin mijlocul cinstit al muncii sale este totdeauna învrednicit de cinste.

Omul care a ajuns la bătrâneţea sa prin mijlocul cumpătat al unei trăiri pline de omenie şi de credinţă va fi socotit de toţi un înaintaş sfânt.

Omul care s-a ferit de ideile extremiste, de căile extremiste, de oamenii extremişti, de tot ce se abate fie la dreapta, fie la stânga de la mijlocul sănătos al credinţei, al dragostei, al învăţăturii, al vieţii este omul binecuvântat.

Direcţia sănătoasă a echilibrului cumpătat ni-l dă numai Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Prin Cuvântul Său şi prin pilda Sa.

Iar după El, sfinţii şi marii Lui trimişi ne sunt la fel pilde şi călăuze.

Călcaţi pe urmele mele, căci şi eu calc pe urmele lui Hristos, spune Sfântul Apostol Pavel (I Cor.11,1)

Uitaţi-vă cu băgare de seamă la cei care trăiesc după pilda pe care le-am dat-o noi(Filip. 3,17).

Căci noi n-am trăit în neorânduială în mijlocul vostru(II Tes.3,7)

O, ce mare har şi binecuvântare sunt în mijlocul celorlalţi oameni nişte părinţi credincioşi, nişte bărbaţi hotărâţi, nişte îndrumători vrednici şi chibzuiţi!

Orice familie care îi are, dacă îi ascultă, propăşeşte văzând cu ochii…

Vai de aceia care nu-i au! Sau, dacă îi au, nu-i caută.

Slavă Ţie, Marele nostru Dumnezeu, care Te-ai îndurat să dai Familiei noastre duhovniceşti cu astfel de părinte şi nişte astfel de îndrumători!

Te rugăm, pregăteşte mereu Oastei Tale nişte călăuze chibzuite, nişte ochi atenţi şi sănătoşi, nişte îndrumători vrednici care să ne ducă totdeauna la biruinţă pe drumulcel mai drept şi mai limpede.

Iar nouă, urmaşilor lor, ajută-ne să-i urmăm cu o deplină şi frumoasă ascultare.

Amin.

Traian Dorz 

Lasă un răspuns