Traian Dorz

Nici o nenorocire

Un credincios a fost întrebat odată:

– În Biblie se spune că noi trebuie să‑I mulţumim lui Dumnezeu pentru toate. Spune-mi, chiar pentru toate? Chiar şi pentru nenorociri? Dumneata I‑ai mulţumit şi pentru nenorociri?

– Eu, zise credinciosul, am 80 de ani. Dar încă nu mi s-a întâmplat nimic în viaţă pentru care să nu-I pot mulţumi lui Dumnezeu. Eu ştiu că există numai o singură nenorocire în viaţă pentru un om, iar aceasta este păcatul. Dacă eu m-am ferit de păcat, Dumnezeu m-a ferit de toate celelalte. Tot ce a fost în viaţa mea a fost numai spre bine, după cum este scris (Rom. 8, 28).

Într-adevăr, nici o nenorocire nu i se întâmplă celui neprihănit – dar cei răi sunt năpădiţi de rele.

Căci toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu… (Rom. 8, 28).

Iată, acesta este adevărul! Iată, acesta este rezultatul final al tuturor celor ce i se întâmplă în viaţă unui om care a venit din întunericul păcatului la lumina neprihănirii. Şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu (Fapte 26, 18).

Nu este nici o nepotrivire între ceea ce a spus Mântuitorul în cea dintâi cuvântare a Sa, de pe munte, faţă de ucenicii Săi (Matei 5, 6 şi 7) şi versetele acestei meditaţii. Fiindcă nimic nu este spre răul celui credincios.

Toate înştiinţările Domnului făcute celor ce vor asculta Cuvintele Sale şi vor porni pe urmele Lui vorbesc numai de flămânzire, de însetare, de cruce, de jug, de prigoniri, de bătăi şi de moarte… De nedreptate şi de ură, în toate felurile şi din partea tuturor. Acestea oare nu sunt nenorociri? Nu sunt!

Nimeni n-a mai putut spune cuiva care era sărac, sau care plângea, sau care flămânzea, sau care era ocărât, prigonit, lepădat şi omorât: „Ferice de tine“ – ca Hristos (Matei 5; Luca 6).

Şi totuşi nimeni nu a mai fost crezut atât de mult. Şi ascultat de atât de mulţi ca şi El, fiindcă acesta este Adevărul.

Slavă veşnică Ţie, dulcele nostru Mântuitor, Care prin puterea Ta ai schimbat tot ce era rău, spre binele alor Tăi – şi Care tot aşa vei face şi în viitor!

De aceea, Te rugăm, ajută-ne să Te iubim din tot sufletul nostru pe Tine, pentru ca nici o nenorocire să nu vină asupra noastră niciodată – şi nici asupra urmaşilor noştri. Ci numai binecuvântarea Ta veşnică.

Amin.
Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns