Poezie Traian Dorz

Nimeni n-o sã poatã spune

Nimeni n-o sã poatã spune
cã el n-a putut sã vinã
cã el n-a ştiut Cuvântul
şi el n-a putut sã-l ţinã
— cãci la fel de cãlduros
ne-a chemat pe toţi Hristos.

Nimeni n-are sã se poatã
dezvinovãţi pe sine
cã el n-a avut prilejul
a iubi şi-a face bine
— cãci la fel de luminos
ne-a vorbit la toţi Hristos.

Nimeni n-are sã-ndrãzneascã
a grãi cã-n neputinţã
a fost viaţa pãmânteascã
a trãi-o prin credinţã
— cãci la fel de generos
ne-a dat har la toţi Hristos.

De aceea nemurirea
va da celor drepţi cununa
cãci ei au voit sfinţirea
şi-au iubit cãrarea bunã
— cinste celui credincios
ce dã tot, pentru Hristos.

de Traian Dorz

Lasă un răspuns