Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Noi am auzit…

Noi am auzit…

Noi am auzit…

Norodul I-a rãspuns: Noi am auzit din Lege cã Hristosul rãmâne în veac; cum dar zici Tu cã Fiul omului trebuie sã fie înãlţat? Cine este acest Fiu al omului?

Felul cum asculţi are cea mai mare însemnãtate în tot ce auzi.
Dacã asculţi atent, vei auzi adevãrul.
Dacã asculţi distrat, vei auzi nimicuri.
Dacã asculţi rãu, vei auzi minciuni.
Dacã asculţi vrãjmaş, vei auzi satanic.

Iatã norodul acesta israelit, care vãzuse semnele puterii Dumnezeieşti, arãtate în faţa ochilor lor neîncrezãtori şi potrivnici, care auzise cuvintele înţelepciunii Dumnezeieşti grãite în auzul lor într-un fel nemaiauzit pânã atunci, şi simţea prezenţa luminii Dumnezeieşti peste Hristos, în faţa lor atât de puternicã, – şi totuşi se îndoiau. Auziserã bine prin Lege, cã Hristosul rãmâne-n veac, dar înţelesul minţii lor era atât de strãin de adevãr din pricina neîncrederii în fãgãduinţele lui Dumnezeu, pentru cã nu putem asculta cu credinţã cuvintele Sale.

– De ce nu puteţi înţelege vorbirea Mea? – le-a zis Iisus, – şi tot El a şi rãspuns:
– Pentru cã nu puteţi asculta Cuvântul Meu! – (Ioan 8, 43).
Fiindcã, oricât de curatã ar fi inima unui vorbitor, oricât de cinstite gândurile lui, oricât de sincerã ar fi inima, şi oricât ar fi de bogat şi de luminos cuvântul lui, – dacã mintea mulţimii care îl aude, este întunecatã, urechile nu vor înţelege, decât ceea ce se poate interpreta rãu şi inima nu va primi decât tot aşa.

Dar oricât de puţin ar putea sã cunoascã şi sã spunã cineva, din ceea ce este Dumnezeu, sufletul acela care ascultã cu gând curat, va înţelege totdeauna cu folos.
Primejdia de a se obişnui cu ceea ce auzi, sau a-l dispreţui pe cel care vorbeşte, te va face totdeauna sã asculţi rãu, sã înţelegi rãu, şi sã te alegi cu rãul.

Dacã vrei sã nu-ţi pierzi degeaba timpul ascultãrii unei vorbiri, cautã sã fi atent la tot ce spune. Cãci atunci vei înţelege nu numai sunetul cuvintelor ci şi duhul şi gândul lor. Atunci vei cunoaşte adevãrul, iar adevãrul te va învãţa, sau te va trezi, te va apropia sau te va îndepãrta, te va umbri pe veci cu duhul celui care vorbeşte sau te va rupe de el pe veci. Cãci cât de bine ar şti cuvintele lui sã-i acopere gândurile, duhul vorbirii sale le va descoperi, – numai ascultã-l bine!

Dragã frate iubitor al cuvintelor lui Hristos, ia seama cum vorbeşti acelora care vin sã te asculte. Vorbeşte-le totdeauna în aşa fel încât acei care te vãd, sã nu fie ispitiţi sã înţeleagã altceva, sau sã nu fie în stare sã nu poatã înţelege nimic. Dã-ţi toate silinţele ca totdeauna când vorbeşti sã spui ceva clar, cinstit, curajos, convins, cald şi înţeles.

Pregãteşte-te totdeauna mai înainte de a vorbi, – şi nu te ridica sã vorbeşti dacã nu ai nimic precis sã spui. E pãcat de timpul tãu şi mai ales al ascultãtorilor.
Obişnuieşte-te sã vorbeşti numai atâta pânã când ai ceva de spus apoi taci, şi lasã cuvântul spus ca sã lucreze în inimile celor ce-l aud.
Dar pânã când n-ai spus tot ce se cuvine spus, nu tãcea. Ascultãtorii îţi aratã cã nici mai mult, dar nici mai puţin nu este bine.
Mãsura corectã, ţi-o dã lumina lui Dumnezeu, dar şi feţele celor care te aud.
Numai mândria ta sã nu te împiedice a le asculta pe acestea douã când îţi spun: ajunge!

De aceea în timpul vorbirii tale, ascultã şi tu din când în când la Hristos, ce-şi spune El, şi gândeşte-te din când în când şi la cei care te ascultã, priveşte şi fi atent tot timpul, la feţele celor care te aud. Atunci vei şti precis ce sã vorbeşti şi când sã taci, cãci dupã feţele lor se vede cum ascultã ceea ce spui tu.

Iar tu ascultãtorule, cel care auzi, ia seama cum asculţi, ca sã nu suceşti înţelesul Cuvântului Sfânt, ca nu cumva sã spui ce n-a spus el, Cuvântul sau vorbitorul. Dacã nu înţelegi nimic e rãu. Dar dacã înţelegi rãu ceea ce a spus bine, aceasta este de o mie de ori mai rãu. Dacã e mare rãspunderea celui care vorbeşte pentru ce vorbeşte, atunci este tot aşa de mare şi rãspunderea celor care ascultã, de felul cum ascultã.

O, Dumnezeule al Înţelepciunii, fii binecuvântat, cãci Tu ne-ai dat numai Cuvântul Tãu şi ne-ai dat şi puterea de a-L înţelege şi de a-L înfãptui, numai noi sã dorim din tot sufletul aceasta.
Te rugãm ajutã-i minţii noastre sã înţeleagã limpede voia Ta, şi ajutã-i inimii noastre sã doreascã cu tot dinadinsul sã o împlineascã cu fapta. Te rugãm dãruieşte vorbitorilor Tãi un cuget curat şi o vorbire desluşitã, pentru ca sã ne facã sã înţelegem totdeauna corect Cuvântul Tãu, şi nu ne lãsa sã cãdem în mrejile pierzãtoare ale celor rãuvoitori, care cu vorbiri dulci şi amãgitoare umblã mereu sã înşele inimile celor lesne crezãtori.
Iar când am înţeles vorbirea Ta ajutã-ne sã ne dãm toate silinţele cã o împlinim cu fapta, spre a ne bucura la capãt de bunãvoinţa Ta pe pãmânt, iar în veşnicie de rãsplata unei curate ascultãri. Amin.

Traian Dorz, din “Hristos – Împăratul nostru”

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!