Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Noutăţi Editoriale: Să cântăm Domnului – vol. II

Noutăţi Editoriale: Să cântăm Domnului – vol. II

Noutăţi Editoriale: Să cântăm Domnului – vol. II

Prefață

Lucrarea Oastei Domnului este, așa după cum a numit-o chiar întemeietorul ei pământesc, Părintele Iosif Trifa, o școală a Duhului Sfânt. Ani și ani, în creuzetul ei de har s-au născut, pe lângă suflete deplin schimbate pentru Împărăția lui Dumnezeu, și nemuritoare opere de artă, statuate pe totdeauna în diferite segmente ale culturii românești și nu numai. Însă în ceea ce a excelat, cu predilecție, Oastea Domnului, e poezia de factură religioasă, mare parte din ea comportând, mai apoi, înnobilarea transpunerii sale în muzică, în cântare. Cu o excepțională intuiție a rolului pedagogic-misionar al poeziei și cântării, încă din primele numere ale foii Lumina Satelor pe anul 1924, Părintele Iosif Trifa inițiază un concurs de versificație pe o temă dată, premiat cu publicarea celor mai reușite contribuții. Pentru ca, în nr. 20 din Lumina satelor al aceluiași an, să asistăm la inițierea unui concurs de poezie în toată puterea cuvântului pentru instituirea unui marș al Oastei Domnului, premiat cu 2 dolari. Cu acest concurs se deschide, de fapt, poezia Oastei Domnului. Ceva mai târziu (Oastea Domnului, nr. 1 / 1929) se scot la bătaie 1.000 lei „pentru cea dintâi fanfară a Oastei Domnului“, pentru că – scrie Părintele – „Oastea Domnului e o armată sufletească; și ca orice armată, trebuie să-și aibă și ea muzica ei. Noi trebuie să-L lăudăm pe Domnul și în glas de trâmbiță, cum spune psalmistul…“ Începând cu nr. 2 / 1930 al Oastei Domnului, e resuscitat periodic interesul pentru citirea Scripturii prin permanentizarea unei competiții de identificare, de către cititori, a unor texte din cuprinsul Bibliei, întrecere premiată și ea, desigur, cu câte 100 lei. Astfel apar, rând pe rând, scriitorii de poezie, publicistică și dramaturgie creștină, compozitorii și interpreții Oastei Domnului, tezaurizatorii de conținuturi și continuatorii de idee.


Dincolo de metodele pedagogice ale Părintelui Iosif Trifa de a determina un comportament de pornire a spiritului creator de poezie în Oastea Domnului, fratele Traian Dorz – poetul prin excelență – va duce poezia românească la cote de deplinătate a expresivității, în diversele și binecuvântatele ei forme. De aceea, pentru Oastea Domnului, fratele Traian Dorz este nu doar promotorul autenticei poezii creștine, ci și cel care a creat el însuși un sistem de poezie, o școală poetică, din care s-au născut apoi toți ceilalți creatori ai Lucrării. Și, ca nimeni altul, Traian Dorz a știut apoi să identifice și să și-i apropie și pe creatorii de muzică, cei care vor face ca poezia să capete încă o valență binecuvântată, aceea de a fi cu vreme și fără de vreme pe buzele tuturor celor care simțeau nevoia să-și ostoiască inima de dor de Cer sau de durere în cumplite încercări.

Aceste cântări au circulat zeci și zeci de ani pe toate fronturile Oastei Domnului, mangâind dureri, alungând singurătăți, alinând răni adânci, ostoind lacrimi… Cu ele am crescut mulți dintre cei de azi, pe armoniile lor ne-am regăsit rostul și drumul spre Acasă. La inițiativa celor de dinaintea noastră, o mare parte din poeziile devenite cântare au fost adunate în pagini de carte. Primele apariții de acest gen au fost cele din vremea Părintelui Iosif Trifa, apoi cele tipărite în clandestinitate de către fratele Traian Dorz. După câteva începuturi firave, Centrul Oastei Domnului de la Sibiu a dat luminii tiparului primul volum unitar de cântări. 1050 de cântări, adunate laolaltă în Să cântăm Domnului, ne-au fost nelipsite clipă de clipă în orice prilej de bucurie în Domnul.

În tot acest timp însă, o altă parte din poeziile Oastei Domnului, prin truda cântăreților noștri, au devenit cântări. Sau, în anumite situații, s-au identificat anumite cântări cunoscute în diferite fronturi ale Lucrării, care însă au fost omise a fi prinse la momentul respectiv în carte. Astfel, de ceva vreme, s-a conturat tot mai pregnant necesitatea apariției unui al doilea volum de cântări. Prin nevoința unui inimos și jertfitor grup de frați, iată, avem bucuria de a vedea lumina tiparului încă 970 de cântări, în prelungirea celor din primul volum din Să cântăm Domnului.

Mulțumind Domnului de ajutorul și dăruirea de până aici, nădăjduim că fiecare din aceste cântări să aducă încă o binecuvântare în inima fiecăruia dintre noi, cei care vom ști să prețuim moștenirea neasemănată a Părinților noștri, la care ne cheamă să le fim părtași și următori.
Slăvit să fie Domnul!

Editura Oastea Domnului

 

… ,,Împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude Numele Domnului!(Psalm 148,11-13)Tot ce are suflare, să laude pe Domnul, Lăudați pe Domnul (Psalm 150,6)

Este o mare binecuvântare și un mare har în faptul de a putea cânta Domnului. Cântarea este o descărcare, o ușurare și în același timp o înălțare a sufletului către cel de Sus. Despre cei mântuiți care stau în jurul Tronului ceresc se spune că zi și noapte aduc închinare și cântă laude în cinstea lui Dumnezeu și a Mielului. Ce fericire, să-I poți cânta Domnului aici, pe pământ; dar ce fericire să fii și tu în ceata celor ce cântă îmbrăcați în haine albe, înaintea scaunului de domnie, acolo sus în Cer (Apocalipsa 14,2-3)

Această cărticică iese și ea ca un mic prinos adus la picioarele Crucii de pe Golgota. Acelui care ne-a scos din moarte și ne-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru.

Știm că imnurile noastre nu sunt încă ce trebuie să fie; sunt cântări simple, multe din ele poezii și melodii și chiar notația e făcută de oameni din popor, fără cultură politică și muzicală. Dar ele sunt un rod al harului, al credinței și întoarcerii la Dumnezeu, de aceea mișcă sufletele, înduplecându-le să se întoarcă din calea păcatului și să-L primească pe Mântuitorul.

O parte din cântările ce urmează sunt strânse de pe la frații și prietenii noștri din țară și de peste hotare, iar o parte sunt luate din cartea tipărită de Părintele Iosif, pe când eram împreună cu el la Sibiu, fiindcă aproape în totul, poeziile acestor cântări au fost făcute și refăcute.

Ne bucurăm că din ,, Stânca” lovită de scumpul și neuitatul nostru ,,Moise”, curg mereu apele, adăpând mereu sufletele, deși stăvilarele criticii și urii, prigoanelor și fățărniciei au căutat și caută mereu să oprească șuvoiul, de a mai curge. Dar Domnul e Stânca veacurilor și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine. Iar din inima celor ce cred în Mântuitorul, vor curge mereu râuri de apă vie, cum zice Scriptura (Ioan 7,38)

Să cântăm Domnului – vol. II
Editura Oastea Domnului, Sibiu 2018
Nr. pag.: 688
Nr. cântări: 970
Pret: 30 lei

cartea poate fii comandată online: carteadeaur.ro

sau

 

 

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!