Poezie Traian Dorz

NU MĂ CERTAŢI

Nu mă certaţi să tac când Glasul
lui Dumnezeu îmi spune: Zi!
– Ce-ar spune-atuncea despre mine
Cuvântul care m-ar păzi?
Ce-ar spune-odată Adevărul,
la Judecata Celui Drept,
dac-aş tăcea acum din frică,
zicând c-aşa e înţelept?…

Nu-mi cereţi să mai rabd minciuna
ce caută mii de căi spre fraţi;
ce-ar spune-atuncea despre mine
cei ce-au murit luptând curaţi?
Ce-ar spune Dragostea odată,
la Judecata Celui Sfânt,
dacă-aş tăcea acum când unii
atât de mincinoşi îi sânt?

Nu-mi ziceţi să mai iert trădarea
credinţei cei de la-nceput,
nici să mai uit pe cei ce strică,
vrăjmaşi, ce sfinţii au făcut.
Ce-ar spune Domnul despre mine
la îngeri şi la Dumnezeu
când văd trădarea şi minciuna
şi le-aş răbda, tăcând şi eu?…

TRAIAN DORZ din ”Cântări Eterne”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Lasă un răspuns