Traian Dorz

Nu pizmui pe cei răi

Un suflet credincios nu poate purta în el pizma. Pizma este de la diavolul. Iar noi nu trebuie să avem nimic de la cel rău.

Noi nu avem pentru ce să pizmuim pe nimeni, fiindcă nimeni pe lume nu trebuie pizmuit. Şi pentru ce i-am pizmui pe semenii noştri?

Oamenii de obicei îi pizmuiesc pe cei avuţi şi pe cei înălţaţi în lumea asta.

Dar, când te gândeşti ce deşertăciune este avuţia lumească şi ce înşelătoare este slava lumii, atunci vezi cât de nefericiţi ajung mâine cei ce au astăzi. Cât de scump le plătesc şi cu sufletul şi cu mântuirea lor veşnică şi ce gunoi rămân curând toate acestea. Atunci cu atât mai însemnat lucru este să ascultăm cuvântul care spune:

Nu pizmui pe oamenii cei răi şi nu dori să fii cu ei.

Şi iată de ce:

Căci inima lor se gândeşte la prăpăd şi buzele lor vorbesc nelegiuiri.

Şi pentru ce oare l-ai pizmui chiar pe cel rău?

Pentru că celui rău îi merge bine şi pentru că lumea îi fericeşte acum pe cei trufaşi (Maleahi 3, 15)?

Dar nu ştii tu ce carte a fost scrisă înaintea lui Dumnezeu?

Nu ştii tu ce zi vine?

Nu ştii tu ce-i aşteaptă pe toţi trufaşii şi pe toţi cei răi?

Nu cunoşti ce scrie profeţia (Maleahi 4, 1)?

Şi ai uitat oare ce adevereşte istoria?

Sau pentru că este puternic acum şi se înalţă ca un pom verde?

Dar aşteaptă până vei trece a doua oară, să vezi dacă îl vei mai găsi acolo unde era (Ps. 37, 35-36).

Pentru că îi vezi fericiţi?

Pentru că nimic nu-i tulbură până la moarte?

Pentru că trupul le este încărcat de grăsime?

Pentru că n-au parte de suferinţele celorlalţi oameni şi nu sunt loviţi ca ei?

Pentru că râd cu trufie şi vorbesc de sus?

Dar intră în sfântul locaş al lui Dumnezeu – în felul Lui de a privi lucrurile de acum – şi ia seama la soarta de la urmă a celor răi (Ps. 73, 16-17). Ca să vezi care este sfârşitul celor ce trăiesc în vrăjmăşie cu Dumnezeu. Cum sunt nimiciţi într-o clipă. Pierduţi şi prăpădiţi printr-un sfârşit năprasnic… (Ps. 73, 18-19).

O, Domnul şi Dumnezeul nostru, nu ne lăsa să fim ispitiţi a pizmui şi a dori soarta celor răi, oricât de bine le-ar merge lor acum.

Ci ajută-ne să Te iubim şi să Te dorim pe Tine, ca să avem soarta alor Tăi. Şi în viaţa asta, şi în cea veşnică.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Lasă un răspuns