Traian Dorz

Nu răspunde nebunului

Omul care trăieşte în păcat şi nu vrea să se elibereze de el este un nebun care iubeşte noroiul şi se complace în el.

Tot ce este în Hristos este în Lumină. Oricine nu vine la El este în noapte.

Tot ce este în Hristos, este ordonat, curat, perfect, frumos, statornic şi sfânt. Fie om, fie lucru. Fie stare, fie lucrare. Fie început, fie sfârşit.

Ordinea şi potrivirea se pot face numai în lumină. Ce greu este să lucrezi acolo unde este haos !

Nimic nu se poate alege şi aşeza potrivit fără lumina lui Dumnezeu.

Nimic nu poate porni bine. Nici merge bine. Şi cu atât mai mult nu poate ajunge cu bine la sfârşit fără lumină.

Când faci ceva în întuneric, iar pe urmă te uiţi în lumină la ceea ce ai făcut – cât de urât apare lucrul tău! Aşa este şi când ai a face cu un nebun.

Când ai făcut ceva înainte de a fi luminat de Dumnezeu, când ai trăit o viaţă fără Hristos, când ai făcut ceva în ascuns, iar pe urmă eşti descoperit, când ai vorbit sau ai lucrat în întunecarea mâniei, sau a beţiei, sau a nebuniei, – ce îngrozitoare îţi apar faptele făcute, vorbele spuse, căile apucate atunci, după ce ajungi la lumina lucidităţii, a trezirii , a liniştirii, a minţii!

Normal, pe pământ, averile ar trebui să fie în mâinile oamenilor darnici şi binefăcători. Căci ei au milă de semenii lor şi doresc să-i ajute. Fiind bogaţi, ei i-ar putea ajuta…

Dar, de fapt, averile sunt în stăpânirea celor zgârciţi. Iar zgârcitul este ca un câine ce stă pe o căpiţă de fân: nici el nu mănâncă din ce are şi nu-i lasă nici pe bieţii boi flămânzi să mănânce.

Şi câte alte nepotriviri mai sunt pe lume!

O, Dumnezeule al Dreptăţii, Te rugăm, adu ziua când şi pe lumea asta să putem vedea fiecare om şi fiecare lucru în ordine şi în rânduială.

Ca să fie dreptate şi pace, armonie şi fericire deplină şi pentru toţi.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

1 Comment

  • Daniel 7 septembrie 2013

    Asa este!

Lasă un răspuns