Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home NU ŞI-A IUBIT VIAŢA

NU ŞI-A IUBIT VIAŢA

NU ŞI-A IUBIT VIAŢA

Vorbirea fratelui Andrei Lăpăduş
de la adunarea din a treia seară de priveghere a fratelui Popa Petru

(…) Să luăm pildă de la cei ce ne-au vestit Cuvântul ca fratele Petru Popa, pe care l-am cunoscut de peste treizeci de ani. El a fost un vrednic lucrător al Domnului. Şi un cuvânt adânc şi duhovnicesc a spus totdeauna, ori de câte ori a avut prilejul. Şi, ca el, avem şi astăzi în mijlocul nostru oameni care ne vestesc Cuvântul lui Dumnezeu şi, în măsura în care noi luăm seama şi-l primim în inimile noastre, Cuvântul lui Dumnezeu ne pregăteşte, pentru ca plecarea din viaţa aceasta să fie şi pentru noi vrednică de laudă. Aşa cum a fost a fratelui Petru Popa, să fie şi a noastră, a fiecăruia, un prilej de laudă. Şi să dăm pilde vrednice de urmat, pentru ca cei ce ne privesc viaţa să nu se abată din cale.

Domnul Iisus să ne ajute, să ne dea putere ca să putem duce o viaţă după voia lui Dumnezeu şi să ne pregătim pentru ziua plecării noastre din viaţa aceasta. Pentru ca Dumnezeu să Se poată folosi de noi, de fiecare în parte, după planul pe care l-a avut – cum am spus mai înainte – aşa cum a vrut El. Căci fiecare avem o stare deosebită înaintea Lui (…). Domnul să ne binecuvânteze şi să ne ajute să luăm pilda acestui om vrednic care a mers înainte pe drum şi ne-a dat o pildă vrednică de urmat.

Întotdeauna, la el, am văzut un cuvânt adânc duhovnicesc. El – cum spunea un frate mai înainte – nu s-a oprit la lucruri închipuite, ci a spus un cuvânt care a pătruns în inimile tuturor celor ce l-au ascultat.

Mi-aduc aminte, era prin anul 1957, într-o iarnă, la Tăr­căiţa, când, cu mai mulţi fraţi, l-am întâlnit acolo la o adunare. Şi un cuvânt pe care l-a spus el atunci, de treizeci de ani aproape, îl ţin minte şi acum: „Împrieteneşte-te cu Dumnezeu, ca să ai pace…”. Acesta l-a spus fratele Petru atunci. Şi de-atunci ţin minte şi acum aceste cuvinte insuflate de Duhul Sfânt, care au pătruns în inimă şi pe care nu le mai poate şterge nimeni.

Despre Domnul Iisus nu se spune că a scris nici un cuvânt, dar cuvintele Lui au rămas peste veacuri în inimile celor ce L-au ascultat, pentru că ele au fost puse [acolo] de Duhul lui Dumnezeu şi cu putere. Şi, când cuvintele lui Dumnezeu sunt aşa, cu duh şi cu putere, ele pătrund în inimă şi schimbă inima; şi cuvintele acelea nu le mai poate smulge nimeni din inimile celor ce le-au auzit. Nici moartea. Aşa au fost martirii, care, în vremile persecuţiei, [au fost gata să-şi] dea viaţa pentru Dumnezeu. Ca acei trei prieteni ai lui Daniel în cuptorul cu foc; ca Daniel în groapa cu lei. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu le-a pătruns inima în aşa fel, că n-a mai putut nimic să-i despartă de Dumnezeu.

Iar în Apocalipsa se spune: „Ei nu şi-au iubit viaţa până la moarte”.

Fratele Petru Popa, la fel, a fost unul care nu şi-a iubit via­ţa… Ci şi-a predat-o în întregime lui Dumnezeu. Şi şi-a sfârşit-o (…) vestind Cuvântul lui Dumnezeu cu putere.

Să-i urmăm pilda lui şi a celor care şi astăzi ne mai vestesc Cuvântul, pentru ca, în felul acesta, să putem fi şi noi pregătiţi pentru veşnicia care ne stă înainte.

Domnul Iisus să ne ajute şi să ne dea putere ca să spunem şi noi cuvinte pline de Duhul Sfânt pentru cei care sunt în preajma noastră, cuvinte care să-i conducă şi pe alţii spre Dumnezeu şi spre veşnicie. Căci numai în măsura acesta vom putea fi nişte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu. Numai în măsura acesta Dumnezeu Se va putea folosi de noi în lucrarea Lui; în măsura în care ne vom lăsa călăuziţi de Dumnezeu şi de Duhul Său cel Sfânt. Pentru ca şi cuvintele noastre să aibă aceeaşi putere pe care au avut-o ale fratelui Petru Popa şi ale celorlalţi care ne mai vestesc şi astăzi – şi ne-au vestit de la început Cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu. Sunt multe pilde vrednice de urmat.

Domnul să ne dea putere să luăm seama la ceea ce ni se spune, la felul cum ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, la felul cum cântăm, la felul cum ne rugăm, aşa cum ni s-a spus mai înainte. Căci numai în măsura aceasta Dumnezeu Se va putea folosi de noi aşa cum ne doreşte El.

Slăvit să fie Domnul!

Frate de aur şi de miere sfântă – Popa Petru de la Săucani 

– Sibiu : Oastea Domnului, 2014, vol. 1

 

 

error

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!