Oastea Domnului

Nu stingeți Duhul

(1 Tesal. 5, 19)

Duhul unei dragoste fierbinți din Dumnezeu, este tot ceiace dă putere și farmec lucrului și luptei noastre. Toți cei care au venit cu adevărat la Domnul Isus în curajul și înflăcărarea dragostei dintâi, s’a arătat puterea Duhului care lucra în ei. Această flacără puternică a Duhului este ceiace dă și ceiace ține înflăcărarea acestei minunate lucrări în care Domnul ne-a ridicat și pe noi. Câtă grijă ar trebui să avem și noi, ca nu numai să nu stingem acest minunat foc al Duhului, dar să-l facem să crească mereu prin înflăcărarea și curajul nostru.

Iisuse, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Te rugăm pe Tine să faci ca prin puterea Ta noi să-Ți fim mereu credincioși și cu un suflet plin de înflăcărare pentru Tine.

O dragoste fierbinte pentru Numele Tău, fă să ne umple inimile, pentruca Duhul lucrării Tale să fie aprins tot mai tare prin noi și vâlvătăile dragostei Tale să cuprindă pe cât mai mulți.

Căci foc ai venit să arunci pe pământ… Și mai mult ca orice dorești ca focul dragostei Tale să-neaprindă pe toți.

O, fă aceasta, Te rugăm. Amin.

Sursa: Calendarul foii Isus Biruitorul pe anul de la Domnul 1948, întocmit de Tit I. Trifa și Traian Dorz