Mărturii Meditaţii

Nu te înfricoșa, căci nu vei rămâne de ocară…

Cum m-a „zidit” lectura de azi din Sf. Scriptură?

Nu te înfricoșa, căci nu vei rămâne de ocară, nu te rușina, căci nu vei avea de ce să te rușinezi, căci tu vei uita rușinea tinereții tale și de ocara văduviei tale nu-ți vei mai aduce aminte. Isaia 54.4

Citind versetul acesta m-am dus cu gândul la faptul că tineretul a devenit una dintre cele mai arzătoare probleme ale lumii, pentru că tinerii au luat-o pe căi primejdioase. Acest verset este o încurajare a întoarcerii și o făgăduință a iertării pe care o primește fiecare dintre cei care se întorc la Tatăl „dar din nou napoi vei fi primit , cu-o și mai puternică iubire, lângă Domnul care te-a iubit”. Se caută pretutindeni căile cele mai potrivite pentru îndreptarea lucrurilor, pentru salvarea situației, pentru împiedicarea prăbușirii.

 Pentru noile generații modelele de viață a celor din jur au un mare impact asupra comportamentului lor. O mare întrebare este aceea: de unde ar trebui să luăm modelele pentru viața noastră? Eu, aș spune că cele mai bune modele sunt în Sfânta Scriptură, numai că peste Biblia tinerilor s-au așezat straturi multe de praf, iar peste inima lor poveri multe de păcate. Iar ceva mai dureros: Biblia este considerata o carte oarecare , o carte de istorie, neluând-o în seamă și nu tratează ca atare învățăturile ei . E adevărat că cei mai mulți tineri care au început rău au sfârșit rău, au sfârșit așa pentru că au început rău, avem cutremurătorul exemplu a pildei lui Cain.

Din  fragedă copilărie, unii copii întâlnesc exemplul rău, părinții nu dăruiesc zestrea cea bună fiului, iar la acest fel de rău moștenit fiecare adaugă  răul din pornirile și îndemnurile ce le au ei înșiși. Căci fiecare om mai adaugă și de la sine câte ceva, la ceea ce este partea altora în formarea lor.

În Sfintele Scripturi sunt arătați o mulțime de tineri credincioși, care au făcut cinste lui Dumnezeu pe pământ.Lăsând privirea peste tinerii Vechiului Testament vedem un Moise crescut în belșugul Egiptului, un David, un Daniel si atâțea alții ca ei, toți crescuți în belșug dar toți deveniți oameni a lui Hristos. Mergem apoi la tinerii Noului Testament, care din dragoste pentru Hristos au socotit cele lumești ca pe niște gunoaie, față de prețul cel nespus de mare al cunoașterii și dobândirii lui Hristos.(Fil 3, 7-11). Numai că, astăzi tineretul alege banul, asemănat cu fericirea și bogăția, și cu cât au mult vor și mai mult. Nebunia aceasta aduce moartea și nefericirea pentru că lipsa lui Hristos și a Bisericii naște disperare.

Ce minunate sunt, de exemplu viețile celor șase tineri:Teofil (L 1,3 ; Fp 1,1); Terțiu (Rom 16,22); Tihic și Teofin; Timotei și Tit. Aceștea au primit sarcina grea a propovăduirii Evangheliei, îi vedem renunțând la tot ce putea însemna pentru ei niște rădăcini puternice în pământ și și-au înălțat brațele ca niște rădăcini puternice la cer.

Vedem lângă noi tineri care pun  în fața nereușitelor, greutățile, stresul vremurilor de astăzi. Nenorocirile își au rolul lor și vremea lor în viața noastră.  Căutând tot în Sfânta Scriptură vedem că și peste tinerii de atunci au venit greutăți și vreau să amintesc câteva exemple: Daniel și prietenii săi: Anania, Zaharia și Mișael, peste care a venit nenorocirea înfrângerii și robia poporului lor. Dar ei nu au renunțat la Hristos întărindu-și încredințările în orice vreme. Om al rugăciunii, tânărul Daniel nu a renunțat la rugăciunea sa nici atunci când, descoperit fiind el era amenințat de moarte. Greul prin care a trecut la făcut mai hotărât în dragostea sa față de Dumnezeu.

Iosif, a fost un alt tânăr care și-a iubit frații foarte mult însă dragostea lui față de ei a foat răsplătită cu o vânzare în exil. A fost unul dintre cei mai înfrânați tineri ai poporului lui Dumnezeu, dar înfrânarea lui a fost răsplătită cu ocară și închisoare. Nu a cedat pentru că cugetul curat este o pavăză mai tare decât un scut de oțel.

De aici trebuie să înțelegem că dragostea lui Dumnezeu te poate mângâia  de orice întristare si durere, te poate despăgubi de orice pierdere și te poate bucura în orice moment. Prietenii pământești te părăsesc, unii devenindu-ți chiar dușmani, banii se cheltuiesc și nu lasă nimic în urma lor, iar tu rămâi gol și trist. Aici intervine vicleanul diavol cu gândul disperării care te duce la pierzare, de aceea nu trebuie să ne depărtăm de cel care este veșnic Prietenul nostru și ne spune atat de dulce „nu te înfricoșa, nu te rușina căci tu vei uita rușinea tinereții tale”(Isaia 54,4)

Cea mai mare îndatorire este aceea de a rămâne statornic în trăirea cu Hristos, pe oriunde vei merge și de oriunde ai veni, orice ai lucra, dacă nu ai putea spune nimic nimănui, viața, smerenia și purtarea lui Hristos vor fi cel mai rodnic exemplu al tău ca tânăr. La început ne este foarte greu, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel „ eram slab, fricos și plin de cutremur.” ( I Cor2, 3). Apoi însă harul te întărește , inima rămăne atârnată de Mâna dulcelui Iisus care e mereu acolo și ne duce greutatea, urcă cu noi Crucea pentru a sfârși biruitori.

Trebuie să fim alături de prietenii noștri, de semenii noștri și să le amintim mereu că, sărac nu e cel fără averi si bani, sărac e acela care nu are minte și n-are credință, nu-i nefericit acela care nu are avuții ci nefericit e acela care nu îl are pe Hristos.Nu este nenorocire când pierzi belșugul și ajungi în lipsă, este nenorocire când îl pierzi pe Hristos  și ajungi să faci totul fără el, debea atunci ducem lipsă de orice avuție adevărată. Trăim prezentul însă de multe ori privim trecutul pentru a ne curăți viața, pentru a ne putea fi  model mai întăi nouă și apoi altora.

Tot ce ne înconjoară ca informație, știre și toate celelalte ne pun în contact cu cotidianul. Ne sunt prezentati oameni, culturi și păreri diferite. În fiecare zi  se aduce ceva nou în viața oamenilor , știința înaintează, moda crează ceva extravagant iar multi dintre oameni sunt conectați la fire și calculatoare.Nu mai au timp de rugăciune, părtășie, Litughie iar Hristos e ceva fantastic, o poveste care a existat, s-a scris dar s-a încheiat timpul Lui. Lumea modernă, vedetele și protagoniștii marilor ecrane sunt modele tinerilor de astăzi. Se încurajează păcatul, totul este permis și nimic nu are limite. Haosul acesta aduce defapt pierderea nădejdii și speranța la viață. Sinuciderea, este mijlocul de a scăpa de probleme fără ași da seama defapt unde duce acest lucru și care sunt consecințele lui. Tinerii ajung părinți la vărste fragede, iar metodele de a scăpa de această povara e la îndemână, medicii imediat prezintă avortul, fără ca nimeni să vorbească de gravitatra acestui fapt și de pedeapsa lui.

„Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, veselește-ți inima cât ești tânăr! Umblă pe căile dorite de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Domnul la judecată!”( Eclesiast 11:9). Dacă cineva se bucură de cele pământești, această bucurie e una vremelnică, bucuria întru Domnul este cea mai înaltă bucurie. De ea a avut parte și Apostolii, această bucurie aduce folos, ea își are începutul rădăcina și temelia în asupriri și biciuri, prigoane, grăiri de rău, în general în toate lucrurile cele întristătoare, la sfârșit ea ajunge însă mai mult dorită. ( Sf.Ioan Gură de Aur).

Să dăruim această bucurie celor din jur și să le amintim și de judecata ce o vor avea de întămpinat, de plata ce o vor avea de dat la sfărșitul plăcerilor ce pier. Dacă noi cei care l- am cunoscut pe Hristos , am simțit mângâierea Sa în viața noastră o să le împartășim și celorlalți fără a ne rușina de identitatea noastră, nu noi să le urmăm lor, spunând că sunt la modă, ci să-i atragem pe ei în mreaja Domnului Iisus, unde judecata nu e frica, unde iubirea iertării e atat de dulce și Hristos e viu în fiecare zi a vieții noastre.

Tudosanu Ancuta

Lasă un răspuns