Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home „Nu te teme!”

„Nu te teme!”

„Nu te teme!”

Acesta e cântecul cel dulce care trece prin toată Biblia

„Nu te teme!” trece ca un fir roşu prin întreaga Biblie. Pe acest „Nu te teme!” îl pune Domnul în  faţa  aleşilor  Lui  şi  copiilor  Lui,  pentru  că  în acest  „Nu  te  teme!”  este  începutul biruinţei  şi  al mântuirii, întocmai precum frica este începutul înfrângerii şi căderii.

Pe acest „Nu te teme!” îl îmbie Domnul, ca pe un dar scump, tuturor aleşilor Lui şi tuturor creştinilor luptători şi biruitori.

„Avrame, nu  te  teme! Eu  sunt  scutul  tău,  şi răsplata ta mare va fi” (Fac 15, 1).
„Agar, nu te teme!” (Fac 21, 17).
„Isac, nu te teme, căci Eu sunt cu tine” (Fac 26, 24).

„Nu  te  teme,  Iacobe,  să  te pogori  în Egipt” (Fac 46, 3).
„Nu te teme, Ghedeoane, căci nu vei muri!” (Jud 6, 23).
„Nu te teme, Israele, căci Eu sunt cu tine!… Eu sunt Dumnezeul tău, Eu te întăresc, Eu te ajut, Eu te sprijin”… (Isaia 41, 10).

„Nu te teme, Ieremia, căci Eu sunt cu tine, să te scap!” (Ier 1, 8).
„Nu  te  teme, poporul Meu, de ocara oamenilor şi nu tremura de batjocurile lor!” (Isaia 51, 7).
„Nu  te  teme,  căci  nu  vei  rămâne  de  ruşine!”… (Isaia 54, 4).

Şi aşa mai departe, acest „Nu te teme!” trece prin toată Biblia ca un preadulce cântec ceresc.

E  plină Biblia  cu  aceste  scumpe  telegrame cereşti: «Nu te teme!». Prin ele, Domnul Dumnezeu ni Se îmbie Însuşi ca un fel de garanție şi siguranță, spunându-ne lămurit să nu ne temem, să îndrăznim, căci El este cu noi…

Aleşii Domnului şi  toți copiii  lui Dumnezeu din toate vremurile au luat pe suflet această făgăduință, această asigurare şi cu ea au biruit… Toți aleşii  Domnului,  toți  creştinii  biruitori  au  fost oameni de curaj, au fost oameni care nu s-au  temut de nimic, decât de păcat. Au fost oameni care n-au cunoscut frica. Iar curajul acesta l-au avut prin credința, prin conştiința şi încrederea vie, tare  şi nestrămutată  că Domnul  este  cu  ei…  că  ei sunt vasele de care Se foloseşte Domnul şi de care Se  îngrijeşte El  şi pe care  le duce  la biruință El. „Iată, Dumnezeu este  izbăvirea mea –  striga proorocul Isaia – voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic!” (Isaia 12, 1).

Frica  provine  dintr-o  credință  slabă,  dintr-o încredere şovăielnică. Curajul,  în schimb, pleacă dintr-o credință  tare şi vie că Domnul este clipă de clipă cu noi… că El dirijează viața noastră… că El comandă, şi  la comanda Lui  trebuie să păşim înainte, chiar dacă va trebui să trecem prin foc şi apă. „Nu te teme, Israele, chiar trecând prin ape, Eu sunt cu tine şi râurile nu te vor îneca. Şi dacă vei merge prin foc, nu te va arde şi flacăra sa nu te va aprinde!…” (Isaia 43, 1-2).

Dintr-o astfel de credință, dintr-un astfel de curaj au  ieşit aleşii Domnului, eroii Domnului şi toți creştinii luptători şi biruitori.

Biblia e plină cu astfel de eroi.  În Vechiul Testament, acolo e ceata aleşilor Domnului, începând cu Moise, cu  toată viața  lui şi călătoria  lui spre Canaan.

Toți aleşii Domnului din Vechiul Testament – Avraam, Moise, Noe, Lot etc. – au fost oameni de curaj şi de luptă şi biruință. La fel şi toți eroii viteji de acolo (Samson, Ghedeon etc.).

În  special, pildă de curaj, de  luptă  şi de  îndrăzneală sunt proorocii. Fiecare prooroc e o pildă măreață  de  curaj  şi  de  îndrăzneală. Cei mai mulți au plătit cu viața  lor  îndrăzneala şi curajul de a striga: „Aşa zice Domnu!” pe tot locul, fără să cruțe pe nimeni.

Dar, dintre  toți aleşii Domnului din Vechiul Testament, este unul care parcă  a  luat mai mult din  făgăduința  divină  „Nu  te  teme”.  E  David, proorocul  şi psalmistul, despre  care vorbim mai pe larg în paginile următoare.

Iar  pe  urma  eroilor  şi  vitejilor  din Vechiul Testament,  au  păşit  cei  din Noul  Testament;  şi tuturor le-a urmat apoi ceata martirilor şi mucenicilor  care  şi-au  jertfit  şi  ei viața pentru  biruința Evangheliei

Părintele Iosif Trifa din “FRICOŞII de la Apocalipsa 21, 8”
Ediţia a IV, Editiura Oastea Domnului, Sibiu, 2006

Author: admin

2 Comentarii

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *