Meditaţii

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine

Isaia 41, 10

În lunga peregrinare pe pământ, poporul lui Dumnezeu şi ucenicii lui Hristos au de ajuns în multe stări grele şi la multe răscruci primejdioase. Nu tot drumul vieţii unui popor sau al unui ucenic ascultător de Hristos este furtunos, dar cea mai mare parte este aşa.

Fiindcă aşa este scris că va fi. Şi aşa a fost însăşi calea vieţii pământeşti a Căpeteniei Bisericii, a Mirelui ei Iisus Hristos.

Dar, mai înainte de a fi noi poporul lui Dumnezeu sau ucenicii lui Hristos, mai înainte de a ajunge în primejdiile şi în valurile prin care va trebui să trecem ca nişte biruitori, nouă Hristos ne-a lăsat cuvântul Lui puternic: „Nu vă temeţi!“ şi făgăduinţa Sa cea tare: „Căci Eu sunt cu voi“.

Cât de siguri ar trebui să fim noi de aceste adevăruri! Cât de puternică încredere ar trebui să avem neîncetat şi fiecare dintre noi în sprijinul pe care ni l-a făgăduit Dumnezeu!

Şi cât de liniştiţi am străbate noi prin toate necazurile vieţii, dacă nu ne-am îndoi câtuşi de puţin că aceasta este chiar aşa!

Nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeu tău – zice El. Eu te întăresc, ca să nu fii învins. …Eu îţi vin în ajutor când eşti gata să fii doborât. Şi Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare, ca să ieşi din toate biruitor.

Frate, crezi tu oare aceste cuvinte adevărate ale lui Dumnezeu? Te bizui tu oare cu adevărat pe ele ca pe nişte biruinţe sigure? Sunt ele oare pentru tine o pace dulce, un curaj sfânt, o temelie nezdruncinată, o călăuzire sigură? Dacă într-adevăr sunt, atunci nimic nu te va birui nici pe tine niciodată.

Slavă Ţie, Atotputernicul nostru Sprijinitor, pe Care putem să ne bizuim în orice vreme şi în orice lupte!

Te rugăm, fă paşii noştri să umble în smerită şi evlavioasă ascultare de toată voia Ta, Doamne, pentru ca şi Duhul Tău cel Sfânt să poată păstra în inimile noastre o deplină şi biruitoare putere.

Nu ne lăsa să fim biruiţi de nici o ispită, ca să nu putem fi biruiţi de nici o îngrijorare, niciodată. Amin.

Hristos – Pâinea noastră zilnică / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2001

Lasă un răspuns