Poezie Traian Dorz

NUMAI O VIAŢĂ SFÂNTĂ

Numai o viaţă sfântă
îţi dă pacea-n orice loc,
ne-nfricat mergând pe cale,
fie apă, fie foc.

Numai o căinţă sfântă
dă iertarea lui Hristos,
chiar şi celui mai nevrednic,
mai vrăjmaş şi păcătos.

Numai o iubire sfântă
poate-ntâmpina senin
chiar pe cel ce-o răstigneşte
cu minciună şi venin.

Numai o tăcere sfântă
poate-ascunde darul dus,
binefacerea-mplinind-o
cum a poruncit Iisus.

Şi numai o moarte sfântă
îţi dă dreptul să învii
când Hristos veni-va-n slavă
şi la Dreapta Lui să fii.

Şi de-aceea viaţa sfântă
va fi-n veci cu Dumnezeu,
pentru că-a trăit şi-n Duhul,
şi-n Cuvântul Lui mereu.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Eterne”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Lasă un răspuns