Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home Numele Tău cel slăvit

Numele Tău cel slăvit

Numele Tău cel slăvit

Neemia 9, 5

Numele Domnului este ca Faţa Lui. Şi, după cum Faţa lui nu se poate vedea, căci este cu neputinţă să fie văzută (I Tim. 6, 16), – tot aşa nici Numele Lui nu se poate rosti, căci este cu neputinţă a fi rostit. Lumina în care locuieşte El şi de care nu poţi să te apropii a rămas nepătrunsă oricărei făpturi. Şi Numele Său tot aşa. Singurul Care ni L-a putut face cunoscut pe Tatăl a fost Hristos, Fiul. Dar noi am reuşit să-L pătrundem atât de puţin nu din pricină că Fiul nu ni L-ar fi arătat deplin, ci pentru că noi oamenii nu ne-am putut ridica nici chiar de pe vârfurile credinţei să putem pătrunde ceva din ceea ce este El. Fiindcă este mai presus de orice este omenesc. Şi de oricine care e om. Singura formă sub care ne este nouă cu putinţă a ni-L apropia pe Tatăl este Fiul (Ioan 14, 6). Dar şi în cunoaşterea Fiului, Care este închipuirea fiinţei lui Dumnezeu (Evrei 1, 2-3), ni se cere să ajungem stări până la cele mai înalte cu putinţă făpturilor Sale. Nu numai a celor pământeşti, dar chiar şi a celor cereşti.

Marii profeţi şi oameni sfinţi ai lui Dumnezeu, care au ajuns la o părtăşie înaltă cu Hristos numai după ani îndelungaţi de înfrângeri, de posturi, de rugăciuni, de viaţă înalt trăită în lumină şi desăvârşire – ei, care au avut slăvite răpiri duhovniceşti, ca Sfântul Apostol Pavel, nu îndrăznesc să vorbească despre tot ce este Numele Său şi Prezenţa Sa decât cu atâta cutremur şi reţinere (II Cor.12, 1-10). Dar, când va veni Ziua Răsplătirilor celor strălucite, ce uşor le va veni străluciţilor aleşi să pătrundă totul (I Cor.13, 2)! Căci ei vor putea privi cu bucurie Faţa Lui. Iar Numele Său cel Slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare şi de orice laudă, va străluci veşnic cunoscut şi înţeles pe frunţile lor (Apoc. 22, 4).

O, Dumnezeule Slăvit, ce har va fi acesta şi cine poate să-l pătrundă acum! Te rugăm, dăruieşte-ne o viaţă sfântă şi neprihănită, de un aşa mare preţ, cât să fie vrednică să poată vedea atunci Faţa Ta şi să poarte pe cea mai înaltă parte a fiinţei noastre Numele Tău, care este Strălucit, Minunat, Sfânt şi Nebănuit. Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

error

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *