Poezie Traian Dorz

O, când Hristos vã cheamã

O, când Hristos vã cheamã, când El vã lumineazã
voi tineri, duceţi pacea în locul urii crunte
şi fiţi mereu nainte, cununa vã urmeazã! –
chemarea voastrã-i munca şi locul vostru-i frunte!

Din rândurile voastre fu primul tânãr care
deschise nesfârşita martirilor oştire
unind prin Taina jertfei în veci biruitoare
sublima tinereţe cu-a lui Hristos iubire.

Când liber e Cuvântul, rãscumpãraţi clipita
neobosiţi purtându-L prin arşiţi şi prin grindini,
spre-a strânge prin iubire ce ura risipit-a
–         chemarea e vestirea iar locul pretutindeni.

Din rândurile voastre a fost neobositul
apostol ce-a dus lumii mai harnic, Vestea Bunã
sã vinã şi Apusul, sã vinã Rãsãritul
şi-mbrãţişaţi sub Cruce sã meargã împreunã!

Când norii încercãrii s-or grãmãdi în faţã
ca-n vremuri fraţii noştri: uniţi-vã vegherea
cãci pentru biruinţã, în clipa cea mãreaţã,
chemarea-i rugãciunea iar locu-ngenuncherea!

Când spre seninul veşnic Hristos vrea sã vã-ndrume,
urmaţi-L toţi cei tineri c-o dragoste fierbinte,
cãci lumea pentru Domnul
şi Domnul pentru lume
aceasta e chemarea, iar voi sã fiţi nainte!

Dupã seninul veşnic al ultimei furtune
voi veţi vedea a vieţii slãvitã rãsplãtire,
cãci Însuşi Împãratul Mãririi-o sã-ncunune
suprema biruinţã atinsã prin jertfire!
de Traian Dorz

Lasă un răspuns