Poezie Traian Dorz

O, când Hristos vă cheamă…

O, când Hristos vă cheamă, când El vă luminează,
porniţi să duceţi pacea în locul urii crunte
şi fiţi mereu nainte, cununa vă urmează!
Chemarea voastră-i munca şi locul vostru-n frunte!

Din rândurile voastre fu primul tânăr care
deschise nesfârşita martirilor oştire,
unind prin Taina jertfei în veci biruitoare
sublima Tinereţe cu-a lui Hristos iubire.

Când liber e Cuvântul, răscumpăraţi clipita,
neobosiţi purtându-l prin arşiţi şi prin grindini,
spre-a strânge prin iubire ce ura risipit-a
– chemarea e vestirea, iar locu-i pretutindeni.

Din rândurile voastre a fost neobositul
apostol ce-a dus lumii mai harnic Vestea Bună.
Să vină şi Apusul, să vină Răsăritul
şi-mbrăţişaţi sub Cruce să meargă împreună!

Când norii încercării s-or grămădi în faţă
ca-n vremuri fraţii noştri: uniţi-vă vegherea,
căci pentru biruinţă, în clipa cea măreaţă,
chemarea-i rugăciunea, iar locu-ngenuncherea!

Când spre seninul veşnic Hristos vrea să vă-ndrume,
urmaţi-L toţi cei tineri cu-o dragoste fierbinte,
căci lumea pentru Domnul
şi Domnul pentru lume,
aceasta e chemarea, iar voi să fiţi nainte!

După seninul veşnic al ultimei furtune,
voi veţi vedea a vieţii slăvită răsplătire,
căci Însuşi Împăratul Măririi-o să-ncunune
suprema biruinţă atinsă prin jertfire!

de Traian Dorz

Lasă un răspuns