Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home O inimă pricepută

O inimă pricepută

O inimă pricepută

Fericită este inima întoarsă la Dumnezeu, fiindcă numai o astfel de inimă este cu adevărat pricepută.

Priceperea este frumoasă la orice fiinţă, dar la femeie ea este şi necesară, fiindcă ea încunună şi casa celor ce-i îndrumă pe alţii.

De pe când este încă fiică la mama ei şi învaţă rostul casei sub îndrumarea mamei, femeia capătă deprinderea de a mânui toate lucrurile. Astfel, femeia ajunge să poată face chiar şi munca bărbatului, pe când bărbatul nu poate face totdeauna şi munca femeii.

Femeia îl poate înlocui pe bărbat în toate treburile căminului, dar bărbatul n-o poate înlocui pe ea.

Adevăratul ziditor al căsniciei şi al casei este femeia. După cum şi adevăratul dărâmător al familiei este tot ea.

Când femeia este înţeleaptă, hărnicia bărbatului este bine îndrumată şi cumpătat gospodărită. Astfel că gospodăria lor se înfrumuseţează continuu. Căsnicia lor se sudează neîncetat. Câştigul lor creşte mereu mai îndestulător.

Când însă femeia este nebună, adică nepricepută, desfrânată, neascultătoare, leneşă, înfumurată, gâlcevitoare şi rea – praful şi ruina se alege cel mai curând din toată casa lor, din toată averea lor, din toată fericirea lor.

Mâinile femeii leneşe – mâinile risipitoare, vopsite, nepricepute, ascunzătoare, murdare şi trăgătoare de sfori viclene – nimicesc totul.

Nimicesc mai întâi armonia căminului acesteia, nimicesc avutul şi fericirea soţului ei, nimicesc viitorul copiilor ei, nimicesc mântuirea sufletului ei şi al mai cine ştie câtor suflete care au nefericirea să vină în atingere cu ea.

Mai vreţi oare dovezi despre acest adevăr?

Mai aveţi nevoie şi de altele, pe lângă cele pe care le vedeţi zilnic în jurul vostru pretutindeni, dacă aveţi ochi şi dacă ştiţi să vă uitaţi cu ei?

O, Tatăl nostru Ceresc, mai mult decât pentru orice, noi ne rugăm mereu ca Tu să ne dai fiice binecuvântate, surori sfinte, mame credincioase, soţii curate, femei înţelepte şi pricepute.

Şi fă, Doamne, ca toate familiile, toate adunările şi Bisericile să aibă astfel de suflete scumpe, ca să fim cu toţii fericiţi.

Amin.
Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Author: admin

2 Comentarii

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *