Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home O limbă fără Hristos

O limbă fără Hristos

O limbă fără Hristos

Cuvântarea părintelui Vladimir Popovici

Nu de mult, când glasul Oastei Domnului nu era în ţară şi în Biserica noastră românească, vorbeam o altă limbă. Era tot limba româ­nească, dar era o limbă fără Hristos. Nu ne socoteam fraţi între noi, căci nu eram cu Hristos. Nu era pre­dicat glasul Canaanului şi nici focul din ziua Cincizecimii. Oastea ne-a dat acest glas şi acest glas ne-a stăpânit azi şi ne-a adunat pe toţi aici, făcându-ne înţelepţi fraţi creş­tini şi fraţi cetăţeni. Înţelepţi cetă­ţeni ai patriei cereşti şi ai celei pă­mânteşti. Glasul acesta m-a făcut să vin aici, în mijlocul frăţiilor voas­tre, de la mare depărtare. Am venit să răspund la dragostea ce aţi arătat faţă de durerea mea intimă. Fiind în cercul fraţilor mei, îmi îngădui a vorbi din cele intime. Eu simt atât bucuriile, cât şi durerile voas­tre; şi voi le simţiţi pe ale mele.

Înţelesul praznicului să-l simţim adânc, să nu-l pierdem niciodată. Punerea sub revărsarea Duhului Sfânt, îl transformă pe om şi-l face a se jertfi. Pildă avem venirea fra­ţilor la Bucureşti, la această adunare, pe cheltuială proprie, pe când cei lumeşti vin numai plătiţi sau în nă­dejdea unei recompense.

Credincioşii fac jertfe până la mormânt. Cuvântul Domnului spune că cei ce în viaţă se îngrijesc numai de cele ale trupului se găsesc într-o pustietate unde nu este ver­deaţă şi nici apă.

În adâncurile omului există o do­rinţă de a cunoaşte adevărul.

Cele ale lumii trec. Lipsind cre­dinţa vie, omul socoteşte că şi din­colo este tot un pustiu. Cu toţii însetăm. Toţi chemăm. Dar omul cheamă aşa, cu putere, să te pătrundă. Dovadă este viaţa noastră păgânească ce-am trăit până la lucrarea de înviorare.

Cei înţelepţi au înţeles chemarea. Lumea însă n-o înţelege. Cel în­ţelept vine la Iisus şi găseşte apa vieţii. Cel înţelept vine şi are raiul pe pământ. Împărăţia lui Dumne­zeu e în inima voastră. Ferice de cine o doreşte… Să vină la Oastea Domnului, să vină la Iisus.

Împuternicirea credinţei vine din auz şi auzire puternică este din chemarea Oastei Domnului. Îndemnaţi-vă din pilda ostaşilor Domnului, spre a ajunge la fericirea cea ade­vărată.

«Isus Biruitorul» nr. 25 / 14 iunie 1936, p. 4-5

Părintele Vasile Ouatu, ostașul jertfirii de sine
culegere şi prezentare: Ovidiu Rus
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *