O RUGĂCIUNE a fratelui Nistor Arcadie

de la o adunare – ianuarie 1982

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Preabunule Părinte, Tatăl nostru bun din ceruri, în faţa Ta venim în aceste clipe cu bucuria pe care ai pus-o în inima noastră ca să-Ţi mulţumim cu recunoştinţă pentru dragostea cu care ne-ai iubit. Fiindcă atât de mult ai iubit această lume, că L-ai trimis pe Domnul Iisus, pe Fiul Tău preaiubit pe Care L‑ai dat din pricina fărădelegilor noastre.

Din toată inima Îţi mulţumim pentru Jertfa Domnului Iisus, care este preţul răscumpărării noastre. Îţi mulţumim pentru sfânt şi scump Sângele Domnului Iisus, Îţi mulţumim pentru rănile Domnului Iisus. Şi-Ţi mulţumim, Preabunule Tată, că Te-ai îngrijit pentru sufletele noastre, Te-ai îngrijit pentru ţara noastră, pentru poporul nostru şi ai adus în Biserica noastră strămoşească, în mijlocul poporului nostru această Lucrare mare şi sfântă, Oastea Domnului, prin care ne-ai trimis Cuvântul Tău, prin care noi, cei pierduţi şi păcătoşi, am fost căutaţi şi am fost aduşi la Tine şi, prin această Lucrare, L-am aflat pe Domnul Iisus, Fiul Tău preaiubit, şi mântuirea sufletelor noastre.

Mulţumim din toată inima, Doamne, pentru tot ce ai făcut pentru noi până acum şi pentru tot ce vei face şi în viitor. Căci în fiecare zi trăim din plin minunile Tale faţă de noi. Căci, iată, revederea noastră şi întâlnirea noastră în acest loc este pentru noi o minune, căci Tu ai rânduit-o şi ai pregătit-o mai dinainte. Şi acum, iată, suntem în faţa Ta. Ne-ai copleşit cu bunătatea Ta, cu dragostea Ta, cu iubirea Ta. O Doamne, şi cum putem să-Ţi mulţumim îndeajuns pentru harul acesta mare, pentru îndurarea şi bunătatea Ta faţă de noi?

Mulţumim din toată inima, Doamne Iisuse, preadulcele nostru Mântuitor, că Te-ai coborât la noi, ai venit la noi. Tu ne-ai iubit şi ne-ai căutat, şi ne cauţi. Datorită Ţie, Mântuitorul nostru scump şi drag, suntem în starea aceasta. Pentru că Tu ai purtat în Trupul Tău păcatele noastre pe care Tu le-ai ispăşit. Că Tu ai fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care nouă ne dă pacea a căzut peste Tine şi prin rănile Tale suntem vindecaţi.

Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru, Te rugăm pentru Lucrarea Ta din ţara noastră, din Biserica noastră. Pentru biruinţa ei, pentru mântuirea neamului nostru, a poporului nostru. Binecuvântează Lucrarea Ta, să ajungă Cuvântul Tău în fiecare casă, să ajungă în fiecare inimă. Să ajungă poporul nostru să Te cunoască pe Tine. Să cunoască dragostea Ta, să cunoască Jertfa Ta şi, îngenuncheat la picioarele Crucii Tale, Doamne, să fie un popor biblic, cu civilizaţia, cu cultura ieşite din Evanghelia Ta.

Mulţumim din toată inima, Doamne, că totdeauna am simţit prezenţa Ta în mijlocul nostru, ocrotirea Ta puternică, îndurarea şi bunătatea Ta pe care Tu nu le-ai retras.

Mulţumim din toată inima, Doamne, pentru zilele de bucurie în care, din plin, am simţit şi am trăit bucuriile sfinte şi dragostea Ta.

Mulţumim şi pentru zilele de încercare, prin care Tu ne-ai făcut să cunoaştem mai bine şi să simţim apropierea Ta, dragostea Ta faţă de noi şi graba cu care Tu răspunzi oricând eşti chemat din toată inima.

Binecuvântează Lucrarea Ta, binecuvântează-i pe cei pe care Tu i-ai rânduit să poarte steagul acesta, Doamne, în mijlocul poporului nostru. Binecuvântă cu biruinţă Cuvântul Tău în viaţa noastră, în viaţa familiilor noastre.

Binecuvântă lucrarea de răspândire a Cuvântul Tău, de vestire a Evangheliei Tale, de lăţire a Împărăţiei Tale. Doamne, pentru aceasta Te rugăm: ca să-i binecuvântezi pe fraţii lucrători, pe toţi cei pe care Tu i-ai ales şi i-ai pus în slujba Ta pentru noi. Şi scoate Tu încă, Doamne, lucrători destoinici la secerişul Tău, ca în toate localităţile din ţară şi în toate locurile să răsune Cuvântul Tău. Şi să fie vestit, şi să fie cântat şi preamărit cu dragoste şi cu credinţă Numele Tău Sfânt şi Mare în care avem mântuire deplină. Şi astfel, cu toţii să ajungem la Tine şi tot poporul nostru să Te cunoască pe Tine şi dragostea Ta.

Binecuvântă, Doamne, pe părinţii noştri duhovniceşti, pe care [Te rugăm], păstrează-i încă în mijlocul nostru. Tu ştii că avem nevoie de ei.

Binecuvântă, Doamne, tineretul din adunările noastre, copiii noştri pe toţi. Te rugăm pentru lucrul acesta, ca ei să crească sănătoşi în credinţă, sănătoşi în dragoste, cu sufletul curat, cu inima curată, cu mintea sănătoasă, cu conştiinţa trează. Pentru ca viitorul neamului nostru, Doamne, astfel să poată fi fericit şi asigurat.

Binecuvântă, Doamne, mamele noastre scumpe care au dăruit Lucrării Tale suflete alese, suflete de jertfă. Şi Te rugăm să nu laşi lipsit neamul nostru de astfel de mame sfinte. Pentru aceasta Te rugăm din toată inima, Doamne, pentru astfel de mame şi astfel de copii crescuţi de aceste mame sfinte.

Binecuvântă, Doamne Dumnezeul nostru, Te rugăm, şi pe fraţii noştri bătrâni şi bolnavi, pe surorile noastre bătrâne şi bolnave care, din cauza neputinţei şi a slăbiciunii trupeşti, nu pot merge la adunare, Doamne, şi aşteaptă mângâierea, şi aşteaptă la casele lor aceste bucurii şi aceste întâlniri sfinte.

Binecuvântă, Doamne, şi stăpânirile din ţara noastră; conducătorii statului, dregătorii din oraşe şi sate. Trimite-le, Doamne, lumina şi ajutorul Tău şi fă ca să înţeleagă nevoia timpului de faţă şi astfel să sprijine cu căldură, să sprijine, Doamne, cu putere lucrarea de vestire a Evangheliei în mijlocul neamului nostru. Căci este singura cale prin care poate fi izbăvit un suflet şi chiar un popor de la pieire veşnică. Aşa Te rugăm, trimite-le lumina şi ajutorul Tău, Doamne, conducătorilor de stat şi dregătorilor din fiecare localitate.

Binecuvântează-i, Doamne, Te rugăm, şi pe conducătorii Bisericii şi pe preoţii din toate parohiile. Doamne, Te rugăm, suflă cu suflare cerească, prin Duhul Tău cel Sfânt, să ajungă primăvara sufletească în orice suflet, în orice casă şi în orice biserică, Doamne, ca norodul să se trezească la viaţă. Cum toate se trezesc primăvara la lumina şi căldura soarelui, aşa să se trezească la suflarea Duhului Tău Celui Sfânt, a Vântului Ceresc, peste vieţile noastre. Toate şi toţi să se trezească la viaţă nouă, la viaţă şi părtăşie cu Tine.

Mulţumim din toată inima pentru revederea noastră, pentru această minune de a fi împreună, Doamne, fără a ne sfătui mai dinainte de a veni.

Pe toate le punem în faţa Ta şi pentru toate Îţi mulţumim şi supunem hotărârii Tale dorinţele noastre şi cererile noastre, ca în toate să se facă numai şi numai voia Ta.

Te rugăm în mod deosebit acum pentru fratele Traian, pentru acest suflet mare şi scump pe care Tu l-ai pus în mijlocul nostru şi în fruntea noastră, Doamne, după Părintele Iosif, de cuvântul căruia dorim şi vrem să ascultăm şi [pe care vrem] să-l păzim în viaţa noastră, să mărturisim cu credinţă, cu nădejde, cu dragoste această învăţătură sfântă care şi nouă ni s-a vestit, prin care Te-am aflat pe Tine şi mântuirea sufletului nostru. Prin care am primit lumina, am primit pacea şi am primit bucuria. De aceea Te rugăm, Doamne, sprijină-l Tu întotdeauna şi Tu să-l ai în sfântă paza Ta. Dă-i putere de muncă şi loc liniştit şi în pace. Întotdeauna să poată lucra, să poată primi de la Tine tot ce trebuie să primim noi şi poporul nostru şi pentru vremea de acum, şi pentru viitorul lui.

Ne închinăm în faţa Ta, Stăpânule Tată, Te slăvim, Te binecuvântăm şi-Ţi mulţumim din toată inima. Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. Amin.

Strângeţi fărâmiturile / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2010 – vol. 5

Lasă un răspuns