Mărturii Meditaţii

O rugăciune de încheiere / Befejező imádság

Iisuse scumpul meu Mântuitor. Iţi mulţumesc că m-ai ajutat să scriu această tâlcuire a cetăţilor Sodoma şi Gomora. Îţi mulţumesc, mai ales, că mi-ai ajutat mai întâi să scap eu însumi de Sodoma şi Gomora stricăciunilor şi pierzării sufleteşti, că de nu scăpam, de bună seamă, nici aceste tâlcuiri nu le scriam. Iisuse, bunule Doamne! Eu te rog, ajută pe cei care au citit şi vor citi aceste tâlcuiri. Ajută-i să scape la Tine! Ajută-i să scape la „mun-te“…, ajută-i să scape sus, la Golgota răstignirii Tale!

Duhule Sfinte, trezitorule al păcătoşilor! Trezeşte pe cei care au citit aceste tâlcuiri. Deschide-le ochii să vadă Sodoma şi Gomora în care petrec. Ajută-i să scape din pierzare. Întinde-le mâna, Duhule Sfinte, întinde-le mâna Ta – darul şi harul Tău – căci fără acest ajutor, ei nu pot scăpa.

Nu ne lăsa de mână, Duhule Sfinte, nici pe noi, ostaşii Domnului, şi pe toţi care am scăpat din Sodomele şi Gomorele stricăciunilor sufleteşti. Nu ne lăsa, Duhule Sfinte, din mâna Ta; cârmuieşte-ne neîncetat cu darul şi harul Tău, căci lumea este plină de „peşteri“, este plină de ispite şi înşelăciuni. Du-ne de mână, Duhule Sfinte, du-ne de mână până în clipa când vom sfârşi că­lătoria acestei vieţi şi vom scăpa „acasă“, la Domnul, ca să trăim cu El în vecii vecilor! Amin.

Sodoma și Gomora / Iosif Trifa, Editura «Oastea Domnului» – Sibiu, 1998

* * *

Jézus Krisztus, drága Megváltóm! Megköszönöm neked, hogy segítettél Sodoma és Gomora sorsának megírásában. Elsősorban köszönöm, hogy segítettél nekem megmenekülnöm a Sodoma és Gomora rom­lottságaitól, a lelki kárhozattól, mert ha nem men­tettél volna meg, bizonyára ezeket a magyará­zatokat sem tudtam volna megírni. Jézus Krisztus, jó Uram! Könyörögve kérlek, segítsd meg mindazokat, akik elolvasták ezeket a magyarázatokat, és azokat is, akik ezután fogják elolvasni. Segíts nekik abban, hogy Hozzád meneküljenek! Segíts nekik, hogy a „hegyre” tudjanak menekülni… segíts nekik, hogy megmene­küljenek a Te golgotai keresztedhez!

Szentlélek-Isten, a bűnösök felébresztője! Ébreszd fel mindazokat, akik elolvasták ezeket a magyará­zatokat. Nyisd ki a szemeiket, hogy lássák azt a Sodomát és Gomorát, amelyben élnek. Segíts nekik, hogy megmeneküljenek a pusztulástól. Nyújtsd feléjük kezedet, Szentlélek, nyújtsd feléjük kezedet – ajándé­kodat és kegyelmedet –, mert e nélkül a segítség nélkül ők nem menekülhetnek meg.

Kérlek, ne engedd el a kezünket, Szentlélek, minket sem, az „Úr seregének katonáit” (a hívőket) és mindazokat, akik megmenekülhetünk a lelki romlottság Sodomájából és Gomorájából. Kérlek, ne engedj el minket, Szentlélek, a Te kezedből, vezess minket áldásod és kegyelmed által, mert ez a világ tele van „barlangokkal”, tele van kísértésekkel és félrevezeté­sekkel. Vezess minket a kezünknél fogva, Szentlélek, vezess minket a kezünknél fogva mindaddig, amíg befejezzük „utazásunkat” ebben az életben, és „haza” menekülhetünk a mi Urunkhoz, hogy vele élhessünk a világ végezetéig! Ámen.

Sodoma és Gomora / Iosif Trifa. – Sibiu : Oastea Domnului, 2009

Fordította: Juhász Tibor / Lektorálta: Patkás György / Segédkezett: Juhász Roland; Juhász Evelin

Următorul articol va fi publicat pe 25 februarie 2020
A következő cikket 2020.február 25 -án teszik közzé

Lasă un răspuns