Poezie Traian Dorz

O SINGURĂ IUBIRE

O singură iubire-i mare
aproape ca a lui Hristos,
iubirea mamei, care are
acelaşi duh şi chip frumos;
– cinstiţi iubirea-nlăcrimată
a mamei care v-a născut,
punând pe faţa ei curată
cel mai duios şi drag sărut!

Mamă, mamă, mamă,
scump şi drag cuvânt,
binecuvântată, binecuvântată
fii – din cerul sfânt…

O inimă mai este-n lume
aproape ca a lui Iisus,
a mamei, care are-un nume
cum altele pe lume nu-s;
– cruţaţi-i inima divină
a mamei ce v-a legănat,
puneţi o veşnică lumină
pe-al ei obraz înlăcrimat.

Un nume-ţi împreună gura
de două ori în murmur sfânt,
e mama, care-ţi dă căldura
din cel mai îndulcit cuvânt;
– rostiţi-i numele cu teamă,
şoptindu-l ca pe-un psalm ceresc,
nu-i nume scump ca cel de mamă,
din câte nume se rostesc.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Eterne”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Lasă un răspuns