Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home O vorbă potrivită

O vorbă potrivită

O vorbă potrivită

Ce bună este o vorbă la vremea potrivită! spune Cuvântul Domnului – dar o astfel de vorbă bună nu poate veni decât de la un suflet luminat de Hristos şi îndrumat de El.

O apă bună nu poate izvorî decât dintr-un izvor bun. De aceea, pentru a avea o vorbă bună, trebuie să ai un suflet bun, iar un suflet bun poţi avea numai primindu-L pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al tău. Singur El îţi poate face sufletul să fie bun; numai alegând drumul Lui ca drum în continuare al vieţii tale poţi avea un răspuns bun şi spre Dumnezeu .

Atunci mânia lui Dumnezeu împotriva omului se potoleşte.

Căci Sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne spală păcatele şi ne face noi.

Iar Duhul Sfânt devine Călăuzitorul, Inspiratorul, Ocrotitorul şi Tutorele nostru Binecuvântat până ne va duce la Hristos.

Prin acest fapt noi devenim părtaşi unei noi firi. Ai firii Celui Blând (Matei 11, 29). Şi cu glasul, şi cu ochii, şi cu toată umblarea şi comportarea noastră devenim şi noi apoi moştenitori ai avuţiilor blândeţii (Matei 5, 5).

Atunci răspunsurile noastre vor deveni blânde, adică plăcute şi uşoare. Munca noastră nu ni se va mai părea ceva de nesuferit, ci ceva drag, plăcut şi sfânt.

Privind-o aşa totdeauna, atunci şi răspunsul nostru la răspunderea datoriei noastre va fi tot blând. Adică iubitor, cu tragere de inimă şi cu o conştiinţă sfinţitoare.

Iar dacă nu totdeauna răspunsul nostru la chemările lui Dumnezeu este blând,

ca să aibă ca urmare potolirea mâniei pedepsitoare,

Domnul poate îngădui să vină peste noi dreptatea mustrărilor Sale, tot ca o chemare spre mântuirea sufletului şi a vieţii noastre.

Atunci avem a face cu suferinţa, cu boala, cu necazul, cu paguba, cu pierderile, cu chipul şi graiul cel aspru şi întunecat al mustrărilor lui Dumnezeu.

Totul depinde de răspunsul pe care îl dăm la chemarea lui Dumnezeu.

O, Dumnezeule al Blândeţii, dăruieşte-ne şi nouă tuturora un suflet blând, care să aibă totdeauna şi spre toţi un răspuns blând, spre a avea mereu parte de pace şi de iubire din partea tuturor.

Fă ca toate sufletele noastre să fie împodobite cu blândeţe în toate căile şi răspunsurile noastre atât faţă de Tine, cât şi faţă de toţi semenii noştri.

Amin.

Traian DorzHristos Pâinea noastră zilnică.

Author: admin

3 Comentarii

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *