Centenar Oastea Domnului

Oastea Domnului – 100 de ani de luptă duhovnicească ~ Secvenţe din Conferinţa de la Suceava

Acest material video prezintă secvențe de la conferința de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava de vineri, 11 august 2023, în cinstea Centenarului Oastea Domnului, cu tema «Oastea Domnului – 100 de ani de luptă duhovnicească».

Material video prezentat cu ajutorul platformei Creator TV: https://www.youtube.com/@UCRpzzCKrcj44SMsdLuKUJlg
Întreaga conferință se poate urmări aici: https://www.youtube.com/live/8Pw0XLPv3DQ?feature=share&t=7815

Despre Oastea Domnului:

„Oastea nici nu a vrut şi nici nu vrea să facă reguli peste sau contra Bisericii. Dar Oastea Domnului vrea să trăiască cu toată fiinţa regulile existente ale Bisericii.” (fragment din moțiunea din 12 septembrie 1937)

Iată ce spune părintele Iosif Trifa despre cei care se întreabă despre această Mișcare duhovnicească:

„Mulţi văd în Oastea Domnului cine ştie ce „noutate“, de care unii se sperie. Ba încă alţii, atâţia şi atâţia, şoptesc că am fi şi noi o „sectă“ nouă.

Ei bine, noi vom spune că nu suntem absolut nici o noutate. Noi nu facem altceva decât încercăm să trăim viaţa şi traiul celor dintâi creştini. Căci, vai, Doamne, este o prăpastie întreagă între traiul creştinilor celor dintâi şi „creştinătatea“ creştinilor de azi.

Ascultaţi ce spun Scripturile despre viaţa celor dintâi creştini!

„Şi cei ce au primit propovăduirea – spun Scripturile – stăruiau în învăţătura Apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni… şi în toate zilele erau aşteptând cu un cuget în biserică, şi, frângând prin case pâine, primeau hrana cu bucurie şi cu bunătatea inimii. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod, iar Domnul adăuga zi de zi la numărul lor pe cei ce se mântuiau“ (Fapte 2, 41–47). „Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet… , un mare dar era peste toţi… , se cutremura locul unde se rugau… şi nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă de ceva“ Fapte 4, 31–35).

Unde se mai vede însă azi acest trai al iubirii şi înfrăţirii evanghelice? Noi, ostaşii Domnului, vrem să ne întoarcem la traiul acesta.

Noi, ostaşii Domnului, vrem să trăim Evanghelia, aşa cum au trăit-o creştinii cei dintâi.

Asta-i toată „noutatea“ Oastei Domnului!”

Extras din cartea „Ce este Oastea Domnului”, capitolul 21.
https://oasteadomnului.ro/ce-este-oastea-domnului-capitol-21/

Oastea Domnului nu este nici o religie, nici un cult, nici o ramură a creștinismului.

„Oastea Domnului este un copil al Bisericii. S-a născut şi trăieşte sub aripa Bisericii. Oastea Domnului nu este ceva mai mult decât Ortodoxia, ci este o familie restrânsă, o comuniune, o frăţietate evanghelică cu gândul precis de a trăi mai intens învăţăturile Bibliei şi ale Bisericii. Ne trudim doar să ieşim din comunul vieţii, să creştem în Domnul, pentru mântuirea sufletelor noastre. Oastea Domnului nu are nici o pretenţie dogmatică sau canonică. Nu avem nimic de adăugat canoanelor. Oastea nici nu a vrut şi nici nu vrea să facă reguli peste sau contra Bisericii. Dar Oastea Domnului vrea să trăiască cu toată fiinţa regulile existente ale Bisericii.”

Acesta este doar un fragment din textul de la moțiunea care s-a luat în primul sfat restrâns al Oastei Domnului, ținut în Sibiu, la 12 septembrie 1937, după care Oastea Domnului trăiește și astăzi. Oastea Domnului este o asociație în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, iar membrii săi se adâncesc în cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu (Biblia), a Sfinților Părinți ai Bisericii și a înaintașilor Oastei Domnului (pr. Iosif Trifa, fr. Traian Dorz, fr. Ioan Marini, pr. Vasile Ouatu, fr. Cornel Rusu și alții), se întâlnesc în adunări din timpul săptămânii, în sărbători, duminici și alte evenimente, unde laudă cu cântări și psalmi pe Domnul, se roagă, se adâncesc în cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu, sunt membri activi ai parohiilor de unde fac parte și doresc să trăiască o viață conformă cu învățătura Ortodoxiei.

Între altele, pr. Iosif Trifa a lăsat ca salutul ostașilor să fie „Slăvit să fie Domnul! În veci, amin!” pentru că, spune sfinția sa, „…bineţele «Bună dimineaţa!», «Bună ziua!», n-au nimic cu mântuirea sufletului” și „Viaţa celor dintâi creştini era plină de salutări duhovniceşti”. Acest salut duhovnicesc – „Slăvit să fie Domnul!” – se regăsește scris în Psalmi, la capitolul 69, versetul 5.
De asemenea, părintele Iosif a mai lăsat ca ostașii Domnului să se adreseze întreolaltă ca „frați” și „surori” pentru că, spune sfinția sa: „Aşa se agrăiau şi creştinii cei dintâi. Epistolele Apostolului Pavel sunt pline de «fraţi» şi «surori». Apostolul Pavel se adresează credincioşilor totdeauna cu cuvântul «fraţilor». «Toţi fraţii vă trimit sănătate» (I Cor. 16, 20), «spuneţi sănătate fraţilor de acolo» (I Tes. 5, 26), «îl aştept pe Timotei, cu fraţii de aici»… «pe Apolo l-am rugat mult să vină la voi cu fraţii» (I Cor. 16, 11-12) etc.”

Informații de interes despre Oastea Domnului, asociație creștin-ortodoxă, care ființează și activează cu binecuvântarea Sfântului Sinod: https://oasteadomnului.ro/informatii-de-interes/

Canale sociale ale Oastei Domnului:
Site: https://oasteadomnului.ro
Librărie: https://librarie.carteadeaur.ro/
Pagină Facebook: https://www.facebook.com/oasteadom
Canal YouTube: https://www.youtube.com/@OasteaDomnuluiTV
Radio: http://radio.oasteadomnului.ro/
Instagram: https://www.instagram.com/oasteadomnului.ro/
Twitter: https://twitter.com/Oastea_Domnului