Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home OMUL CEL CĂZUT…

OMUL CEL CĂZUT…

OMUL CEL CĂZUT…

Un om oarecare – spune Evanghelia – se pogora de la Ierusalim în Ierihon şi a căzut între tâlhari, care, dezbrăcându-l pe el şi rănindu-l, s-au dus, lăsându-l abia viu.

„Şi după întâmplare, un preot oarecare s-a pogorât pe calea aceasta şi, văzându-l pe el, a trecut [pe] alăturea”…

Adică nu… n-a trecut [pe] ală­turea, ci s-a oprit o clipă, s-a uitat dispreţuitor la cel căzut, zicându-şi în sine (aşa ca să audă şi alţii): „Cine-i aici? Un căzut?… Un rănit?… Ce ne pasă nouă de el?… Dacă a căzut, căzut să fie!… Prăpă­dească-se!… Noi să trecem înainte… peste el…

Aşijderea şi mai mulţi leviţi au trecut alăturea, batjocorindu-l.

Şi omul cel căzut între tâl­hari, desigur, s-ar fi prăpădit cu zile dacă nu sosea un samarinean bun şi milostiv care, „văzându-l, i s-a făcut milă de el. Şi apropiindu-se, a legat rănile lui, l-a ridicat pe dobitocul lui şi, ducându-l la o casă de oaspeţi, a purtat grijă de el”. Samarineanul cel milostiv din Evanghelie este Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iar omul cel căzut sun­tem noi, cei răniţi şi căzuţi în atâtea şi atâtea feluri. Viaţa ne izbeşte şi ne răneşte în atâtea şi atâtea feluri. Sunt clipe grele când păcatul te-a rănit, te-a dezbrăcat de hainele cele sufleteşti şi te-a lăsat „mai mort fiind”.

Ne-am prăpădi, desigur, în starea aceasta, dacă n-am avea pe Samarineanul cel Bun care Se apropie cu milă de noi, ne leagă rănile, toarnă „unt­delemnul şi vinul” sângelui Său peste ele şi poartă grijă de noi şi tămăduirea noastră…

Lumea şi oamenii, de regulă, „trec [pe] alăturea”, nepăsători pe lângă rănile şi suferinţele celor căzuţi. Dar Mântuitorul nos­tru cel Bun nu trece niciodată [pe] „alăturea”, ci Se apleacă cu milă şi dragoste spre noi şi ne ridică în braţele Lui.

«Isus Biruitorul» nr. 26 / 23 iunie 1935, p. 1

Alte tâlcuiri la Evanghelii ale Părintelui Iosif Trifa
prezentare: Ovidiu Rus
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2016

Author: admin

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *