Mărturii Meditaţii Traian Dorz

Omul fericit este numai acela care poate să dea şi din al său altuia, care are mai puţin ca el

4. Cine mai are milă când se dezlănţuie asuprirea în numele libertăţii omului?
Cine mai are măsura dreptăţii în ceasul judecăţilor în numele eliberării?
Cele mai mari crime s-au făcut totdeauna în numele Justiţiei.

5. Cine mai are suflet de frate faţă de cel ce trage în jug, când el este sus pe scaunul căruţei?…
Care împărat, în afară de Hristos, s-a aşezat el însuşi în jug şi le-a grăit supuşilor săi: „Acum luaţi şi voi jugul meu”?
Care mântuitor, în afară de Hristos, a mai luat crucea şi, ducând-o, să spună ucenicilor săi: „Cine vrea să mă urmeze, să-şi ia crucea sa şi să vină după mine”?
După Mine, nu Eu după el.

6. Cel care se mulţumeşte cu al său este omul mulţumit.
Dar omul fericit este numai acela care poate să dea şi din al său altuia, care are mai puţin ca el,
aşa cum a făcut Domnul Iisus, Care, venind în lume, S-a dat pe Sine pentru noi toţi, spunând: Jertfa Mea a adus mântuirea voastră, iar jertfa voastră va aduce mântuirea lumii.
Nici un mântuitor din lume n-a mai făcut aşa.
Nu, pentru că numai Iisus era Cel adevărat.

7. Nici un învăţător, în afară de Hristos, n-a mai aplicat el însuşi mai întâi învăţătura sa asupra lui,
dându-şi tronul său, dându-şi slava sa, dându-şi puterea sa, viaţa sa, jertfa sa pentru supuşii săi.

8. Hristos Domnul, avându-le pe toate acestea şi jertfindu-le pentru ai Săi, S-a dovedit Singurul Mântuitor Adevărat.
Nici unul, în afară de Hristos, n-a mai făcut aşa.
Şi numai El ne-a ajutat şi pe noi să putem face astfel – pe cei care putem.
Cine mai are milă, mai mângâie şi mai eliberează cu adevărat pe cei asupriţi, afară de El?
Cine îşi mai dă viaţa pentru supuşii săi aşa ca Iisus, când toţi ceilalţi cer ca alţii să-şi dea viaţa pentru ei?

Săgeţile biruitoare / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2006

Lasă un răspuns