Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home ORI-ORI: ORI TE BIRUIE BALAURUL, ORI ÎL BIRUI TU PE EL

ORI-ORI: ORI TE BIRUIE BALAURUL, ORI ÎL BIRUI TU PE EL

ORI-ORI: ORI TE BIRUIE BALAURUL, ORI ÎL BIRUI TU PE EL

Despre Sf. Gheorghe spun Vieţile Sfinţilor că s-a luptat cu un balaur înfricoşat. Desi­gur, o luptă crâncenă va fi fost aceasta. A fost, aşa zi­când, o luptă pe „moarte şi viaţă”. Era o luptă ce se dă­dea cu „ori-ori”; ori biruia Sf. Gheorghe, ori biruia balaurul. La urmă, a fost biruit şi omo­rât balaurul.

O astfel de luptă – în înţeles duhovnicesc – trebuie să pur­tăm şi noi. E lupta cea mare cu „balaurul cel mare care se cheamă diavol” (Apoc 12, 9). Iar lupta aceasta se dă şi azi cu „ori-ori”. Ori te biruie „balaurul”, ori îl birui tu pe el. Ori te biruie patima şi pă­catul, ori le birui tu pe ele. În lupta aceasta, Domnul Iisus ne-a asigurat ajutorul Lui şi biruinţa Lui. Sus pe Golgota, Domnul Iisus l-a biruit pe balau­rul cel mare şi tuturor celor ce L-au primit pe El le-a dat lor putere să se facă copiii lui Dumnezeu (In 1, 15) şi să fie biruitori asupra păcatului.

Semnul copiilor lui Dumne­zeu, semnul celor morţi şi în­viaţi la o viaţă nouă prin moar­tea şi învierea Domnului este biruinţa. Este lupta lor „pe moarte şi viaţă”; este biruinţa lor asupra balaurului diavol.

Şi totuşi sunt atât de puţini luptătorii-biruitori. Sunt atât de puţini creştinii care se luptă cu „ori-ori”.

Lupta mântuirii, lupta creş­tinului adevărat este lupta lui „ori-ori”. Dar creştinismul ce­lor mai mulţi creştini cade tocmai în acest punct. Creş­tinismul a dat un fel de fali­ment tocmai la punctul acesta: îşi închipuie creştinii de azi că pot dobândi mântuirea tră­ind în pace cu „balaurul”. Sau, cel mult, mai luându-se la harţă cu el din când în când, prin postul Paştilor şi pe la sărbători. Sau rănindu-l puţin azi, pentru ca el să te rănească mâine. Dumi­neca dimineaţa biruitor contra lui, la biserică, iar după-amiază biruit de el la cârciumă şi pe­treceri.

Dar cu o astfel de luptă nu se poate câştiga mântuirea. Căci lupta mântuirii e o luptă „pe moarte şi viaţă”. Ori te biruie păcatul, ori îl birui tu pe el. Ori te omoară el, ori îl omori tu pe el. O altă cale, de mijloc, nu este.

Evanghelia ne arată acest adevăr în atâtea şi atâtea chi­puri.

„Cel ce vrea să fie prieten cu lumea vrăjmaş se face lui Dumnezeu” (Iac 4, 4). Deci categoric, lămurit: ori cu lu­mea, ori cu Dumnezeu. Ori cu Hristos, ori cu Veliar. Ori cu Dumnezeu, ori cu Mamona. Ori biruitor, ori biruit. Ori mort, ori viu. Între biruitor şi biruit, între mort şi viu nu este o altă cale, decât „căldice­lul” de la Apocalipsa, de care Domnul zice că îl va „vărsa din gura Lui”.

Dragi frăţiori din Oastea Domnului! Sf. Gheorghe este, în special, sfântul vostru, pentru că şi el a fost un tânăr os­taş, care a luptat şi a murit pentru Hristos.

El v-a lăsat pilda luptei ho­tărâtoare, pilda luptei care îl omoară pe „balaurul”. Lupta­ţi-vă şi voi lupa aceasta care omoară patima şi păcatul.

În revista «Lumina Tineretului» din Arad, organul Soc. „Sf. Gheorghe” (nr. 17, an 1936), citesc că societatea tinerilor din Pârneava-Arad „a avut o organizaţie cu cor bun şi o echipă de fotbal. Ambele purtau numele de „Sf. Gheorghe”. Adică echipa de fotbal de la Pârneava trebuie că avea o firmă ca aceasta:

Echipa de fotbal

„Sfântul Gheorghe”

Mare greşeală, căci doar Sf. Gheorghe nu s-a ocupat cu lupte de fotbal, nici cu aran­jări de petreceri. El n-a fost un fotbalist, nici un aranja­tor de petreceri, ci el a fost un luptător cu balaurul şi le-a lăsat şi tinerilor pilda acestei lupte pentru Hristos şi suflet; pilda luptei hotărâte contra patimilor şi păcatelor.

În această luptă, voi, tineri ostaşi, trebuie să vă arătaţi vi­tejia!

«Isus Biruitorul» nr. 17 / 19 apr. 1936, p. 3

Părintele Iosif Trifa la zile de sărbătoare
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2016

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *